07/02/2023 -

Thư viện hình ảnh

876
Hình ảnh Mừng Năm Thánh thành lập Hội dòng tại Tu xá Mẹ Xin Vâng - Tutra

Ngày 04/02/2023 tu xá Mẹ Xin Vâng Tutra mừng lễ Mẹ Maria dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, đây cũng là dịp tu xá Mẹ Xin Vâng được phép mừng Năm Thánh đón nhận ơn toàn xá nhân dịp mừng 50 năm thành lập của Mẹ Hội Dòng Đa Minh Rosa lima. Cùng với Mẹ, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn vì muôn hồng ân Chúa đã ban cho Hội dòng trong 50 năm qua. Hôm nay Mẹ đã vâng luật Chúa để dâng Chúa trong đền thờ. Xin Mẹ dẫn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa là Cha của tình yêu và đầy lòng thương xót, xin Chúa cho chúng ta biết sống thuộc về Chúa, quyết tâm chọn Chúa là gia nghiệp đời mình, để chúng ta trở nên của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Nhờ đó chúng ta cũng đem Chúa đến với mọi người và đem nhiều người về cho Chúa bằng đời sống chứng nhân và hiến dâng phục vụ.
 
114.864864865135.135135135250