02/01/2024 -

Thư viện hình ảnh

507
Hình ảnh Ngày Truyền Thống - bế mạc Năm Thánh Dòng

Ngày 01/01/2024, Hội dòng Đa Minh Rosa Lima thân hoan mừng NGÀY TRUYỀN THỐNG, mừng SINH NHẬT lần thứ 51, mừng XUÂN MỚI, và BẾ MẠC NĂM THÁNH - kỉ niệm 50 năm thành lập Dòng. Kính mời quý vị cùng xem lại những hình ảnh đặc biệt của ngày lễ để cùng hiệp lời tạ ơn và cầu nguyện cho Hội Dòng.
 
114.864864865135.135135135250