17/08/2023 -

Thư viện hình ảnh

660
Hình ảnh nghi thức gia nhập Tập viện và Tiền tập viện _2023


Tin tưởng vào sự bảo trợ của Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, 10 em Tiền Tập và 9 em Thỉnh sinh đã can cảm tiến lên một bước trong ơn gọi Đa Minh qua việc gia nhập Tập Viện và Tiền tập viện. Nghi thức được cử hành lúc 17g00 ngày 15/08/2023, tại Nguyện đường Hội dòng trong niềm vui hân hoan và tâm tình tạ ơn.


Xin mời xem hình tại đường link này

114.864864865135.135135135250