10/08/2023 -

Thư viện hình ảnh

431
Hình ảnh Thánh Lễ mừng Năm Thánh Hội dòng tại Tu xá Đa Minh - Suối Thông - Ngày 05/8/2023

Trong niềm vui của hồng ân Năm Thánh, và hướng về ngày lễ Thánh Tổ Phụ Đa Minh, ngày 05/8/2023 vừa qua, Tu xá Thánh Đa Minh – Suối Thông đã tổ chức thánh lễ tạ ơn mừng Năm Thánh Hội dòng, mừng Bổn mạng cộng đoàn, đồng thời tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân 51 năm cộng đoàn được hiện diện tại giáo xứ Suối Thông, giáo phận Đà Lạt (1972-2023).
114.864864865135.135135135250