27/07/2022 -

Thư viện hình ảnh

516
Hình ảnh Thánh lễ Tạ ơn - TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU

Vào lúc 6g ngày 20/7/2022 Hội dòng Đa Minh Rosa Lima mừng 10 nữ tu tuyên khấn lần đầu. Thánh lễ Tạ ơn do Cha Bề trên Giám tỉnh - tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam chủ tế, cùng đồng tế với ngài có quý Cha trong và ngoài Tổng giáo phận. Hiện diện trong thánh lễ có đông đủ quý chị em trong Hội dòng, quý thân nhân, ân nhân của các tân khấn sinh. Thánh lễ diễn ra tại nhà tại nhà nguyện Trung ương Dòng trong bầu khí vui tươi, trang trọng và sốt sắng.
114.864864865135.135135135250