24/07/2023 -

Thư viện hình ảnh

634
Hình ảnh Thánh lễ Tạ ơn - TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU năm 2023
Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima  hân hoan dâng lời tạ ơn vì hồng ân 11 em tuyên khấn Lần đầu. Thánh lễ tạ ơn và nghi thức tuyên khấn lần đầu được cử hành long trọng trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng do Đức Cha Giuse Bùi Công Trác _ Gm Phụ tá, Tổng Gp Sài Gòn chủ tế, tại Nguyện đường Hội dòng Đa Minh Rosa Lima vào lúc 8g00, ngày 21/7/2023.  
114.864864865135.135135135250