26/03/2016 -

Thư viện hình ảnh

1797
Thứ Bảy Tuần Thánh 2016- Dòng Đa Minh Rosa Lima
Thứ Bảy Tuần Thánhtại Trung Ương Dòng Đa Minh Rosa Lima. Từ Bề Trên Tổng Quyền đến Quý Bề Trên, Quý Chị Giáo, Quý Chị Khấn Trọn và các khối huấn luyện: Tiền Vĩnh Khấn, Học Viện, Tập viện, Tiền Tập, Đệ Tử thay nhau vác 14 chặng đàng Thánh Giá. Một chặng đàng Thánh Giá với nhiều cung bậc và màu sắc trong sự chung tay, chung vai vác thánh giá. Một hình ảnh đẹp trong ngày thứ Bảy Tuần thánh diễn tả đời sống hàng nagyf của các nữ tu: chung tay, chung vai và chung lời động viên cầu nguyện trong đời sống Hiến Dâng.

Mời bấm vào đây để xem hình

 
114.864864865135.135135135250