23/09/2023 -

Tin Giáo hội Hoàn Vũ

163
Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn

Giáo hội đã cử hành Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn kể từ năm 1914. Ngày này được ấn định cử hành vào Chúa nhật cuối cùng của tháng 9, và hằng năm Đức Thánh Cha đều có sứ điệp cho ngày này.

Các sứ điệp nhân Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn:
   
114.864864865135.135135135250