18/05/2023 -

Tin Giáo hội Việt Nam

114
Ba Lễ Truyền chức Giám mục trong tháng 5
 
Từ trung tuần tháng 5 đến cuối tháng 6 tới đây, Giáo Hội Việt Nam sẽ có 3 Thánh lễ Truyền chức Giám mục diễn ra tại 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam. Đây là hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa đã tặng ban cho Giáo Hội Việt Nam.

1. Thánh lễ Truyền chức Giám mục và nhận sứ vụ của Đức Cha tân cử Phêrô Kiều Công Tùng, Giám mục Chính tòa giáo phận Phát Diệm sẽ được cử hành vào lúc 7g00, thứ Ba ngày 16/05/2023, tại nhà thờ Chính tòa Phát Diệm. Như đã biết, sau đúng 40 ngày, kể từ khi Tòa Thánh bổ nhiệm tân Giám mục Chính toà Giáo phận Phát Diệm, vào lúc 8h30 sáng ngày 05/05/2023, Đức Giám mục Tân cử Phêrô Kiều Công Tùng đã chính thức về nhận giáo phận.

2. Thánh lễ Truyền chức Giám mục Đức Cha tân cử Phêrô Lê Tấn Lợi, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ sẽ được cử hành vào lúc 8g00, thứ Năm, ngày 18/05/2023, tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Cần Thơ.

3. Vào cuối tháng Sáu, Đức Cha tân cử Giuse Huỳnh Văn Sỹ, Giám mục Chính tòa giáo phận Nha Trang sẽ được tấn phong Giám mục trong Thánh lễ được tổ chức vào thứ Ba, ngày 27/06/2023 tại Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang. Trước đó, vào thứ Năm, ngày 15/06/2023, Đức Cha Giuse sẽ vào Nha Trang chính thức nhận giáo phận.

Tâm Phúc

114.864864865135.135135135250