19/11/2023 -

Tin Giáo hội Việt Nam

160
Đối thoại trong Thánh Thần - Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới khóa 1/2023
 
ĐỨC CHA GIUSE ĐỖ MẠNH HÙNG:
ĐỐI THOẠI TRONG THÁNH THẦN - THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI KHÓA 1/2023

Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ những nét chính về kết quả của Thượng Hội Đồng Giám mục Thế giới - Khóa 1/2023 và hướng tới khóa 2/2024:


Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam
WHĐ (18.11.2023) 
114.864864865135.135135135250