23/05/2023 -

Tin Giáo hội Việt Nam

163
Huấn từ của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng nhân Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 57

HUẤN TỪ CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN NĂNG
NHÂN
 NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG LẦN THỨ 57
NGÀY 
20.05.2023

Huấn từ của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 57 (20.05.2023) tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.


Ban Truyền Thông Tổng Giáo phận Sài Gòn
Nguồn: Kênh YouTube Tổng Giáo phận Sài Gòn
114.864864865135.135135135250