24/09/2023 -

Tin Giáo hội Việt Nam

77
Phỏng vấn Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân - Tân Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Huế

VĂN HÓA ĐẸP NHẤT: ĐỨC TIN - TÌNH YÊU - TÌNH NGƯỜI
PHỎNG VẤN ĐỨC CHA GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN - TÂN TỔNG GIÁM MỤC PHÓ TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam
 
114.864864865135.135135135250