13/05/2023 -

Tin Giáo hội Việt Nam

130
Phỏng vấn Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Con Tim nói với con tim
 
PHỎNG VẤN ĐỨC GIÁM MỤC PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM:
CON TIM NÓI VỚI CON TIM
 
Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

 Nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 57 được cử hành vào ngày Chúa nhật 21.05.2023, Truyền thông Hội đồng Giám mục thực hiện buổi tọa đàm với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, thành viên của Bộ Truyền thông Vatican, về Sứ điệp Truyền thông năm nay.


Thư hiện:
Lm Giuse Vũ Hữu Hiền
Nt Têrêsa Duyên Sa, SPC
Nhất Lãm
Nguồn: 
https://www.hdgmvietnam.com/
114.864864865135.135135135250