09/05/2021 -

TỪ CỔ trong SÁCH KINH

445
Từ Cổ trong Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ,
xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào
chạy đến cùng Đức Mẹ xin
bầu chữa cứu giúp,
mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời.

Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van
chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ,
là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh,
xin Đức Mẹ
đoái đến con, là kẻ tội lỗi.
Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế,
xin chớ bỏ lời con kêu xin,
một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

 
- Trong Kinh này có câu “…chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp…” Tự vị Annam Latinh giải thích “cứu giúp nghĩa là “giúp đỡ.” Cụm từ này làm chúng ta nhớ đến “Mẹ hằng cứu giúp” nghĩa là “Mẹ luôn luôn giúp đỡ” chúng ta. Tước hiệu “Mẹ hằng cứu giúp” là một tước hiệu quen thuộc với giáo dân Việt Nam, hiểu được tước hiệu này chúng ta hiểu mình cần có tâm tình nào khi chạy đến kêu xin Mẹ.

114.864864865135.135135135250