07/10/2020 -

Tv Văn Hải

583
Tu viện Văn Hải tĩnh nguyện mừng lễ Mẹ Mân Côi và tuyên lại lời khấn

Trong tâm tình mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi và nhắc lại lời đoan hứa, quý chị em trong Tu viện Mẹ Vô Nhiễm - Văn Hải cùng nhau tham gia buổi hồi tâm vào lúc 19h30, thứ ba ngày 6 tháng 10 với chủ đề: TÌNH YÊU THẬP GIÁ. Trong giây phút tinh lặng, mỗi thành viên được mời gọi suy niệm đoạn Tin Mừng theo thánh sử Lc:1,26-38, để thấy được Đức Mẹ là Mẫu Gương tuyệt vời cho mỗi chúng ta trong cuộc đời dâng hiến. Mẹ luôn xin vâng khi Mẹ nghe và nhận ra Thánh ý Chúa. Từ đó, mỗi người sẽ cảm được và xác tín rằng: khi Tình Yêu được hiến trọn cho sứ mạng mà Hội dòng trao cho, ắt hẳn sự chông gai khó nhọc mà mọi người nghĩ là "Thập Giá", sẽ không còn là rào cản cho hành trình của mỗi Lữ hành Đa Minh Rosa.

Một vài hình ảnh của buỗi tĩnh nguyện và thánh lễ 
114.864864865135.135135135250