16/04/2017 -

Tv Xuân Hiệp

1439
Hòa tấu Halleluia của Handel - Các nhạc công tóc đã bạc màu
Mừng Chúa Phục Sinh
kính chúc anh chị em
Niềm vui Phục Sinh
nguyện Chúa ban cho tất cả chúc ta bình an của Ngài.
Halleluia! Halleluia! Halleluia!


Kính mời mọi người thưởng thức hòa tấu Halleluia của Handel.
Với các nhạc công đủ mọi lứa tuổi, lớn nhất là U70, hai tay sáo...


114.864864865135.135135135250