24/05/2017 -

Tx Đà Lạt

1217
Lưu xá Hướng Dương - Sinh viên ra trường

Sáng ngày 29/4 qúi cha, qúi tu sĩ và chị em tại các cộng đoàn của dòng đã cùng với cộng đoàn mừng lễ Thánh Catarina tạ ơn Thiên Chúa về muôn hồng ân Chúa ban cho cộng đoàn đồng thời cũng nối kết tâm tình tạ ơn với 18 sinh viên ra trường vào mùa hè năm 2017.

  

Ngày 8/4/2017 trong thánh lễ truyền dầu Đức Cha Antôn đã tuyên bố cho tòan thể giáo phận về việc  Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh làm Giám Mục phó Giáo Phận Đà Lạt.

Vào ngày 4/5/2017, thay mặt cho Hội Dòng, các chị phụ trách Cộng đoàn Mẹ Lên Trời, Mẹ Thăm Viếng, Thánh Đa Minh và Thánh Catarina  đã tới chúc mừng Đức Tân Giám Mục và ngài đã chia sẻ về châm ngôn “Mẹ và Mục Tử” mà ngài đã chọn cho  cuộc sống và định hướng mục vụ của Giám Mục của mình răng : Tôi ý thức mình được Thiên Chúa cho sinh ra và lớn lên trong một Giáo Hội   mà Chúa muốn trao phó đoàn chiên của Người cho các đáng kế vị chăm sóc, được gọi lả các mục tử mà các mục tử được cộng tác với Thánh Thần của Chúa Kitô để sinh sản và nuôi dưỡng đoàn chiên như một người mẹ.

 

 

Ý thức người mục tử  có nghĩa là trở thành một người cha, người mẹ thiêng liêng liên kết với các thành phần trong Giáo Hội, Đức Tân Giám Mục đã gửi lời cám ơn quí Bề trên và chị em trong Dòng và cầu chúc mỗi chị em trong Hội Dòng sống tinh thần của Đưc Thánh Cha Phanxicô là đi tới với các anh em dân ngoại, làm chứng cho Chúa bàng chính đời sống dâng hiên của mình. Hện ngày nào thuận tiện sẽ ngài sẽ thăm cộng đoàn các Chị em của Dòng.
 

Tx.Catarina

114.864864865135.135135135250