25/01/2016 -

Tx Đà Lạt

1477
Tu xá Thánh Catharina - Đà Lạt

TU XÁ THÁNH CATARINA

ĐÀ LẠT

 

 I. Nguyên nhân thiết lập Cộng đoàn

Khi thành lập Dòng, Cha Thánh Đaminh đã gửi anh em vào các đại học nơi mà anh em có thể lãnh hội các tri thức..

 

Cũng theo tinh thần Cha Thánh, các bề trên đã tìm hiểu các địa danh tại Đàlạt. Tháng 6 năm 1970 Các Ngài đã quyết định mua một căn nhà gần các trường học.

Địa điểm được chọn tại số 6 đường Thông Thiên Học , Phường 2, Đà Lạt.

 

II. Những bước phát triển

 

Theo ý định ban đầu của các Bề trên khi lập cộng đoàn tại trung tâm thành phố là gửi các

Chị em theo học đại học và cũng chính các chị em tại đây đồng hành với các sinh viên nội

trú theo học các trường tại Đàlạt.

- Từ năm 1971 - 1975 :  Có khoảng 15 nữ tu trẻ và đệ tử được coi là bước tiên phong lên

thành phố để thành lập cộng đoàn.. Trước đây, ngôi nhà này là nơi nghỉ mát của gia đình

đại gia, nhưng khi chủ sở thuộc về Hội dòng thì các phòng được tận dụng hết công suất, đáp ứng cho việc học của các sinh viên.

- Từ năm 1975 - 1990:  Khi đất nước chuyển sang một giai đoạn mới. Việc học trở nên khó khăn về nhiều mặt, các chị em không thể tiếp tục thực hiện ước mơ của mình., và các Chị đã được phân bổ vào các cộng đoàn khác, chỉ còn hai hoặc ba chị em thay phiên nhau canh giữ nhà.

- Từ năm 1990 - 2008 :  Các ChịtTiếp tục nhận các em sinh viên đến nội trú tại cộng đoàn.

- Từ năm 2009 : Bề trên Miền Mẹ Mộng Triệu Maria Đòan Thị Châu Linh đã trình bày về tình trạng xuống cấp của ngôi nhà và sự hỗ trợ của Hội CSI, tại Luxembourg lên Bề Trên Tổng Quyền Agnès Nguyễn Thị Thịnh và Ban Tổng Cố Vấn của Hội Dòng .

Được sự chấp thuận của Hội Dòng, Bề trên Miền đã ủy thác cho chị Agnès Mai Thị Châu trực tiếp liên lạc với Hội. Chị Joseph Nguyễn Thị Thúy cũng được bổ nhiệm vào cộng đoàn Thánh Catarina để cùng với Dòng xúc tiến việc xây dựng ngôi nhà.,

- Tháng 6. 2009 :  Sau một năm xây cất, Ngôi nhà đã hoàn thành,.

- Đức Giám Mục Đà Lạt đã đến chủ sự thánh lễ tạ ơn, làm phép nhà, cùng với sự hiện diện đông đảo của các chị em vừa kết thúc tuần tĩnh tâm, thường huấn hằng năm trên vùng Cao nguyên..

- Năm 2009 : Cộng đoàn tiếp tục nhận các em sinh viên không giới hạn về sắc tộc, tôn giáo.

- Hội Dòng đã ấn định Tu xá Thánh Catarina là Cộng đoàn phục vụ các sinh viên.

 

Trong suốt thời gian hoạt động, cộng đoàn đã và đang trải qua các thời vị phụ trách là:

·        Chị Columba Nguyễn Thị Nghĩa

·        Chị Maria Nguyễn Thị Sa

·        Chị Maria Phạm Thị Phan

·        Chị Rosa Nguyễn Thị Khen

·        Chị Goretty Nguyễn Thị Thoán

·        Chị Agatha Phạm Thị Ngọc Tịnh

·        Chị Joseph Nguyễn Thị Thúy…

 

114.864864865135.135135135250