25/01/2016 -

Tx Mỹ Thạch

1283
Cộng đoàn Mỹ LInh

      Vào khoảng đầu năm 2004, Hội Dòng cho các chị em lớp Tiền Vĩnh Khấn đi thăm vùng đất Tây Nguyên thuộc Giáo phận KONTUM. Các chị em đến Tòa Giám mục Kontum để chào Đức Cha Micae. Đức Cha Micae có nhã ý mời Hội Dòng lên phục vụ tại vùng đất truyền giáo này.

 

  Hội Dòng đã mau mắn đáp lời mời gọi của Đức Cha qua tiếng vang vọng thúc đẩy của Thầy Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” ( Mc, 16,15b).

 

  Đầu năm 2005, Hội Dòng đã sai 5 chị em đầu tiên đến đây. Hai chị cao niên được gởi tá túc ở một gia đình thuộc giáo xứ Mỹ Thạch, ba chị trẻ được gởi đến giáo xứ Phú Nhơn để học tiếng Jrai. Sau hai tháng, chị em quy tụ về giáo xứ Mỹ Thạch ở tạm trong một gia đình giáo dân.

 

 Đến năm 2007, Hội Dòng đã xây dựng được một ngôi nhà cho chị em. Chị em Đa Minh Rosa Lima hiện diện ở Giáo xứ Mỹ Thạch, Hạt Chư Sê, GP.KONTU cho đến nay.

 

Trải qua các thời kỳ các chị em phụ trách:

1. Chị Maria Sophia Mai thi Kim Chuộng (2005-2008)

2. Chị Anna Vũ Thị Kim Hồng (2008-2011)

3. Chị Têresa Phạm Thị Lực (2011-2013)

 

 4. Chị Anna Martino Dương Thị Tuyết (2013 – 2015)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ

 Mục vụ giáo xứ:  Lớp ơn gọi, Ca đoàn, Giới trẻ, Legio, Giáo lý.

 

 

  Giáo dục:

 Nuôi các em dân tộc nội trú, nuôi các con em của các bênh nhân phong cùi, các em mồ côi.

 Mở nhà trẻ, mở lớp tình thương giữa làng dân tộc, mở lớp năng khiếu đàn hát.

  Bác ái xã hội:

 

  *Y tế :  khám chữa bệnh cho người cùi - người dân tộc nghèo  tại phòng khám của cộng đoàn và trong các bản làng .

 

  *Cung cấp lương thực thực phẩm cho người cùi, trẻ mồ côi, người già neo đơn và người nghèo.

   *Chương trình nước sạch: xây dựng giọt nước và giếng nước

   *Làm nhà ở cho người dân tôc nghèo, người cùi.

   *Phát triển kinh tế cho người cùi: giúp đỡ và phát triển nghề chăn nuôi bò.

 

 

114.864864865135.135135135250