HSTM - Chúa Nhật XXIX thường niên B
HSTM - Chúa Nhật XXIX thường niên B
/ 0 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Sau khi Đức Giê-su loan báo lần thứ ba về cuộc Thương Khó Người sắp trải qua, các môn đệ xem ra vẫn không hiểu và không muốn chấp nhận con đường đó.  Các ông vẫn đinh ninh rằng Thầy các ông sắp lên Giê-ru-sa-lem để làm Vua Mê-si-a và các ông đã tranh giành nhau vị trí quan trọng trong Nước Thiên Chúa mà Người sắp thiết lập (Mc 9,33-34; ...
HSTM - Chúa Nhật truyền giáo
HSTM - Chúa Nhật truyền giáo
/ 0 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Trước khi về trời, Đức Giê-su đã truyền cho các môn đệ tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng Nước Trời khắp thế gian. ai tin và chịu phép rửa thì sẽ nên dưỡng tử của Thiên Chúa và được hưởng ơn cứu độ. Còn kẻ không tin là đã tự loại mình ra khỏi Nước Trời và sẽ bị kết án. Cuối cùng Đức Giê-su còn hứa ban cho các ông quyền làm nhiều phép lạ. Các môn ...
Chúa Nhật XXVIII - Khôn ngoan
Chúa Nhật XXVIII - Khôn ngoan
/ 22 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Theo suy nghĩ của người đời, những ai tìm được tiền của, đạt được danh vọng, nay lên chức mai lên quyền, là những người tài khéo khôn ngoan. Nhưng đó chỉ là khôn ngoan nhất thời kiểu trần gian. Vì cuộc sống trần gian có hạn. Con người ai cũng phải chết. Chết rồi có ai mang theo được của cải, danh vọng, chức quyền vào thế giới bên kia đâu. Thế mà ...
HSTM - Chúa Nhật XXVIII thường niên - B
HSTM - Chúa Nhật XXVIII thường niên - B
/ 28 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Chàng thanh niên trong Tin Mừng hôm nay tuy muốn nên hoàn thiện, và có thiện chí tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa ngay từ nhỏ. Nhưng anh lại không đủ dũng cảm và tín thác để làm theo lời khuyên của Đức Giê-su là: Bán gia sản đem phân phát cho người nghèo để biến thành kho báu thiêng liêng trên trời, rồi đi theo làm môn đệ của Người. Sau đó, ...
HSTM - Chúa Nhật XXVII thường niên - B
HSTM - Chúa Nhật XXVII thường niên - B
/ 24 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay đề cao ý định của Thiên Chúa khi sáng tạo nên lòai người có nam có nữ, và truyền cho đôi vợ chồng này phải hiệp nhất với nhau nên “một xương một thịt”. Rồi từ giáo ước này sẽ phát sinh hiệu quả là: hai người không được phân ly. Tóm lại: Hôn nhân tự nhiên do Thiên Chúa an bài có hai đặc tính là: “độc hôn” ...
HSTM - Chúa Nhật XXVI thường niên - B
HSTM - Chúa Nhật XXVI thường niên - B
/ 51 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Tin Mừng hôm nay trình bày lời Đức Giê-su giáo huấn các môn đệ. Sau khi dạy môn đệ Gio-an phải loại bỏ tính ganh tị, Người nêu ra nguyên tắc ứng xử: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Người hứa ban thưởng cho những ai mở lòng tiếp đón các môn đệ. Người cũng đe phạt những ai làm cớ vấp ngã cho các môn đệ. Người còn dạy các ông phải ...
Chúa Nhật XXVI thường niên - B
Chúa Nhật XXVI thường niên - B
/ 421 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Tin Mừng hôm nay trình bày lời Đức Giê-su giáo huấn các môn đệ. Sau khi dạy môn đệ Gio-an phải loại bỏ tính ganh tị, Người nêu ra nguyên tắc ứng xử: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Người hứa ban thưởng cho những ai mở lòng tiếp đón các môn đệ. Người cũng đe phạt những ai làm cớ vấp ngã cho các môn đệ. Người còn dạy các ông phải ...
HSTM - Chúa Nhật XXV thường niên - B
HSTM - Chúa Nhật XXV thường niên - B
/ 32 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Tin Mừng hôm nay gồm 3 điểm chính như sau: Một là Đức Giê-su tiên báo lần thứ hai về cuộc khổ nạn và phục sinh mà Người sắp trải qua, nhưng các môn đệ không dám hỏi Người do sợ bị quở trách hay sợ phải đối diện với sự thật không như ý. Hai là các ông tưởng Thầy sắp lên làm vua, nên tranh cãi nhau xem ai ...
Chúa Nhật XXV thường niên - B
Chúa Nhật XXV thường niên - B
/ 330 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Ai muốn làm lớn... phải học điều này... ...
HSTM - Chúa Nhật XXIV thường niên - B
HSTM - Chúa Nhật XXIV thường niên - B
/ 46 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Sau khi lắng nghe dư luận quần chúng, Đức Giê-su đòi các môn đệ phải xác định niềm tin vào Người : “Anh em bảo Thầy là ai ?” Phê-rô đã đại diện Nhóm Mười Hai tuyên xưng đức tin : “Thầy là Đấng Ki-tô”. Từ đây Đức Giê-su bắt đầu cho các ông biết con đường Người sắp trải qua là : “Qua đau khổ để vào trong vinh quang”. Người ...
Chúa Nhật XXIV thường niên - B
Chúa Nhật XXIV thường niên - B
/ 188 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Câu trả lời "Còn con nói Thầy là ai?" Thật là quan trong đối với từng người trong chúng ta. Hãy gẫm suy... ...
HSTM - Chúa Nhật XXIII thường niên - B
HSTM - Chúa Nhật XXIII thường niên - B
/ 70 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Duy chỉ có Tin Mừng Mác-cô thuật lại việc Đức Giê-su chữa lành một người bị câm điếc. Người thực hiện phép lạ này tại miền Thập Tỉnh, nơi cư dân hầu hết là dân ngoại. Người đã chữa bệnh câm điếc cho anh như sau: đặt ngón tay vào tai anh ta, bôi nước miếng vào lưỡi anh ta, ngước mắt lên trời cầu nguyện, ...
Chúa Nhật XXIII thường niên B
Chúa Nhật XXIII thường niên B
/ 119 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Duy chỉ có Tin Mừng Mác-cô thuật lại việc Đức Giê-su chữa lành một người bị câm điếc. Người thực hiện phép lạ này tại miền Thập Tỉnh, nơi cư dân hầu hết là dân ngoại. Người đã chữa bệnh câm điếc cho anh như sau: đặt ngón tay vào tai anh ta, bôi nước miếng vào lưỡi anh ta, ngước mắt lên trời cầu nguyện, ...
HSTM - Chúa Nhật XXII thường niên
HSTM - Chúa Nhật XXII thường niên
/ 48 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su đã tranh luận với các người Pha-ri-sêu và kinh sư, về việc “thanh sạch” và “nhơ uế” theo Lề Luật. Đức Giê-su đã dùng lời ngôn sứ I-sai-a để phê phán thứ tôn giáo hình thức vụ luật của các người Pha-ri-sêu và kinh sư. Họ lầm lạc khi bỏ thi hành giới răn Thiên Chúa ...
HSTM - Chúa Nhật XXI thường niên B
HSTM - Chúa Nhật XXI thường niên B
/ 63 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Sau khi nghe Đức Giê-su giảng về Bánh Hằng Sống, là bí tích Thánh Thể mà Người sẽ ban, thì thính giả chia thành hai phe : Một số khá đông, trong đó có cả các môn đệ của Người, cho rằng lời ấy chói tai, không thể chấp nhận được và đã bỏ không còn đi theo Người nữa (c. 66). Riêng Nhóm 12, khi được hỏi ông ...
HSTM-Chúa Nhật XX thường niên - B
HSTM-Chúa Nhật XX thường niên - B
/ 69 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Sau phép lạ nhân bánh ra nhiều, tại hội đường thành Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã giảng về Bánh Hằng Sống là bí tích Thánh Thể. Nội dung bài giảng được tóm lược như sau: Ai ăn Thịt và uống Máu Người, tức là lãnh nhận bí tích Thánh Thể mà Người sẽ thiết lập, thì ở đời này sẽ được kết hiệp mật ...