HSTM - Chúa Nhật Phục Snh
HSTM - Chúa Nhật Phục Snh
/ 15 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Gio-an viết Tin Mừng nhằm mục đích “Để anh em tin rằng  Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người” (ga 20,31). Riêng đoạn Tin Mừng hôm nay, Gio-an cho thấy Đức Giê-su thực sự đã từ cõi chết sống lại như Người đã báo trước.   ...
HSTM - Chúa Nhật Lễ Lá - C
HSTM - Chúa Nhật Lễ Lá - C
/ 25 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Hai bài Tin mừng Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay gồm hai phần: - Phần thứ nhất (Lc 19,28-40): Tường thuật việc Đức Giê-su khải hoàn vào thành Giê-ru-sa-lem để làm vua Thiên Sai. - Phần thứ hai (Lc 22,14-23,56): Tường thuật việc Đức Giê-su thi hành sứ vụ Thiên Sai bằng con đường “Qua đau khổ vào trong vinh quang”. Bài Thương Khó quá ...
HSTM - Chúa Nhật V mùa Chay
HSTM - Chúa Nhật V mùa Chay
/ 21 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Tin mừng hôm nay trình bày tình thương bao dung của Thiên Chúa, thể hiện qua thái độ của Đức Giê-su đối với một phụ nữ phạm tội ngọai tình. Câu chuyện được trình bày như một màn kịch gồm 3 hồi như sau: ...
HSTM - Chúa Nhật IV Mùa Chay - C
HSTM - Chúa Nhật IV Mùa Chay - C
/ 61 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Trong bài Tin mừng hôm nay đoạn mở đầu (c 1-3) cho biết hòan cảnh của dụ ngôn. Tiếp theo là chính dụ ngôn trình bày về lòng từ bi nhân hậu của một người cha (c 11-32) ...
HSTM - Chúa Nhật III Mùa Chay - C
HSTM - Chúa Nhật III Mùa Chay - C
/ 47 / Lời Chúa - Chúa Nhật
SÁM HỐI LÀ SỰ PHÁT SINH HOA TRÁI: Tội của cây vả ám chỉ dân Ít-ra-en không phải đã sinh trái chua độc hại, nhưng là tình trạng già cỗi không sinh ra hoa trái. Sở dĩ cây chưa bị chặt là nhờ người làm vườn đã xin chủ vườn gia hạn thêm thời gian một năm. Nếu vẫn không ra trái thì bấy giờ cây đó sẽ bị chặt đi. ...
HSTM - Chúa Nhật II Mùa Chay - C
HSTM - Chúa Nhật II Mùa Chay - C
/ 52 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Cuộc hiển dung của Đức Giê-su xảy ra vào khỏang tám ngày sau khi Người tiên báo về cuộc Tử Nạn và Phục Sinh sắp trải qua. Ba môn đệ Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an được theo Đức Giê-su đi lên núi. Đã được chứng kiến Thầy Giê-su biểu lộ dung nhan Thần Tính và đàm đạo với Mô-sê và Ê-li-a về “cuộc Xuất hành” mà Người sắp ...
HSTM - Chúa Nhật I Mùa Chay - C
HSTM - Chúa Nhật I Mùa Chay - C
/ 50 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Tin mừng thuật lại việc Thánh Thần hướng dẫn Đức Giê-su vào sa mạc ăn chay cầu nguyện bốn mươi ngày và bị ma quỷ cám dỗ. Người đã dùng Lời Thánh Kinh để chiến thắng ba lần cám dỗ của ma quỷ về thú vui nhục dục, về quyền lợi vật chất và về lòng ham danh vọng chức quyền. ...
HSTM - Chúa Nhật VIII thường niên - C
HSTM - Chúa Nhật VIII thường niên - C
/ 63 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su dạy môn đệ 3 điều : - Phải biết tự sửa lỗi của mình trước khi sửa lỗi cho tha nhân. - Xem quả biết cây: hành động của một người sẽ chứng tỏ họ là người tốt hay kẻ xấu. - Lòng người giống như một cái kho. Các môn đệ Đức Giê-su cần đón nhận Lời Chúa trong lòng ...
HSTM - Chúa Nhật VII thường niên C
HSTM - Chúa Nhật VII thường niên C
/ 67 / Lời Chúa - Chúa Nhật
 Bài Tin mừng hôm nay là bản tóm lược các lời Đức Giê-su dạy về cách cư xử đối với kẻ thù và những kẻ gian ác, để xứng đáng làm con Thiên Chúa và tóm lại như sau:  Hãy chúc lành để đáp lại những kẻ nguyền rủa; Hãy xin Chúa ban điều tốt lành cho những kẻ vu khống mình; Hãy dùng nhu ...
HSTM - Chúa Nhật VI thường niên C
HSTM - Chúa Nhật VI thường niên C
/ 87 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Bài Tin mừng Lu-ca hôm nay ghi lại bài giảng khai mạc của Đức Giê-su tương đương với Tám Mối Phúc Thật trong Tin mừng Mát-thêu. Nội dung được tóm lại như sau: - BỐN LỜI CHÚC PHÚC (c 20-23) và - BỐN LỜI THỞ THAN (c 24-26) ... ...
HSTM - Chúa Nhật V thường niên C
HSTM - Chúa Nhật V thường niên C
/ 69 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Bài Tin mừng hôm nay cho thấy Đức Giê-su đã ngồi trên thuyền của Si-mon mà rao gảng Tin mừng cho dân chúng, và sau đó đã cho Si-mon đánh bắt được một mẻ cá lạ lùng. Trước phép lạ này, Si-mon đã tuyên xưng đức tin: Đức Giê-su là Con Thiên Chúa và đã “Từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”. ...
HSTM - Chúa Nhật IV thường niên - C
HSTM - Chúa Nhật IV thường niên - C
/ 68 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Tin mừng hôm nay cho thấy Đức Giê-su đã bị người đồng hương Na-da-rét không tin và bách hại: vì họ đã không được Người làm phép lạ để chứng minh vai trò Thiên Sai của Người trong khi Người lại đòi họ phải có đức tin như điều kiện để Người làm phép lạ. Người trưng dẫn hai nhân vật thời xưa là bà góa nghèo ...
HSTM - Chúa Nhật III thường niên C
HSTM - Chúa Nhật III thường niên C
/ 105 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Tin Mừng hôm nay gồm có bài tựa mở đầu sách Tin Mừng thứ ba, nêu ra lý do khiến Lu-ca viết Tin Mừng dựa vào truyền thống và có tính khoa học, và việc Đức Giê-su khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng với một chương trình hành động cụ thể. Đây là điều đã được ngôn sứ I-sai-a tuyên sấm trước đó kh ...
HSTM - Chúa Nhật II thường niên C
HSTM - Chúa Nhật II thường niên C
/ 95 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Đức Giê-su và các môn đệ đã cùng với Mẹ Ma-ri-a đến tham dự một bữa tiệc cưới tại thành Ca-na miền Ga-li-lê. Bữa tiệc mới được nửa chừng thì rượu sắp hết. Mặc dù chưa tới Giờ hành động, nhưng do lời Mẹ Ma-ri-a cầu bầu mà Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên biến nước lã thành rượu ngon. Qua dấu lạ cảm thông và giàu lòng ...
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - C
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - C
/ 230 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Bài Tin mừng hôm nay được chia làm hai phần: Trong phần đầu: dân chúng thắc mắc và nghĩ Gio-an có lẽ là Đấng Mê-si-a. Nhưng ông đã khiêm tốn phủ nhận điều này và còn giúp họ phân biệt giữa phép rửa bằng nước sông do ông làm khác với phép rửa trong Thánh Thần và Lửa do Đấng Thiên Sai sẽ thực hiện. Trong ...
HSTM - Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - C
HSTM - Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - C
/ 96 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Bài Tin mừng hôm nay được chia làm hai phần: Trong phần đầu: dân chúng thắc mắc và nghĩ Gio-an có lẽ là Đấng Mê-si-a. Nhưng ông đã khiêm tốn phủ nhận điều này và còn giúp họ phân biệt giữa phép rửa bằng nước sông do ông làm khác với phép rửa trong Thánh Thần và Lửa do Đấng Thiên Sai sẽ thực hiện. Trong ...