Nghi thức gia nhập Tập viện và Tiền Tập viện
Nghi thức gia nhập Tập viện và Tiền Tập viện
/ 326 / Liên lạc ơn gọi
Chiều ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Hội dòng diễn ra nghi thức Gia nhập Tập viện và Tiền Tập viện, Hội dòng chúng con xin Mẹ là Bà Giáo gìn giữ và hướng dẫn các ứng sinh của Hội dòng chúng con. ...
Thông báo ngày họp mặt chiêu sinh ơn gọi 28-29/7/2018
Thông báo ngày họp mặt chiêu sinh ơn gọi 28-29/7/2018
/ 1317 / Liên lạc ơn gọi
Thông báo họp mặt chiêu sinh ơn gọi , ngày 28 – 29/7/2018 ...
Liên lạc về ơn gọi Dòng nữ Đa Minh Rosa Lima
Liên lạc về ơn gọi Dòng nữ Đa Minh Rosa Lima
/ 1227 / Liên lạc ơn gọi
Mời bạn liên lạc với chúng tôi trong mùa chiêu sinh ơn gọi này. Xin Chúa là Đấng đã thôi thúc trong lòng bạn tiếng gọi thân thương, sẽ giúp bạn đến với Ngài nơi mà Ngài muốn. ...
Liên lạc với Nhà Dòng
Liên lạc với Nhà Dòng
/ 2689 / Liên lạc với nhà Dòng
DÒNG NỮ ĐA MINH ROSA LIMA 168/7 Quốc lộ 1K, khu phố 1, Linh Xuân, Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh Đt: 088.38974985 Email: daminhrosa@gmail.com ...