Những "CÁI BÓNG" trong đời tu
Những
/ 155 / Tâm lý
Theo C.Jung, nhà tâm lý phân tích này cho rằng cái bóng là mọi thứ chúng ta đẩy lui vào trong tiềm thức vì nó không được người sống đồng thời “chấp nhận”. Nói cách khác, nó là thành phần trong nhân cách mà chúng ta đã ức chế vì chúng xung khắc với hình ảnh mà chúng ta muốn được nhìn nhận nơi mình từ người đối diện ; hơn nữa, vì cái bóng làm mờ ...
Hãy khóc...
Hãy khóc...
/ 381 / Tâm lý
“Nước mắt là một thứ ngôn ngữ không lời”. Người ta có thể nhìn thấy người khác rơi nước mắt và hiểu được phần nào tâm trạng của họ trong hoàn cảnh hiện tại. Nước mắt có thể là ngôn ngữ của niềm vui, vì quá vui, quá xúc động đến nỗi rơi nước mắt; Có những giọt nước mắt rơi trong âm thầm vì những nỗi buồn mất mát; Có nước mắt rơi trong ngày chia li, ...
Tính cách con người thể hiện qua ngữ điệu của lời nói
Tính cách con người thể hiện qua ngữ điệu của lời nói
/ 2841 / Tâm lý
Từ xưa ông bà ta đã có kinh nghiệm nhìn diện mạo mà thăm dò tính cách của con người qua câu nói “xem mặt mà bắt hình dong”. Cũng từ nền tảng đó ngày nay nhiều nhà nghiên cứu tâm lý học cho rằng : tính cách của con người được thể hiện qua nhiều nét những biểu hiện bên ngoài khác nhau như : cử chỉ, nét mặt, dáng đi và đặc biệt là qua lời nói. ...