Câu chuyện Người với Bò
Câu chuyện Người với Bò
/ 154 / Tx Mỹ Thạch
Câu chuyện về cuộc đời của ông Đinh Jơn, người dân tộc Bahnar, bị nhiễm vi khuẩn Hansen từ năm “ không biết”. Căn bệnh đã để biến chứng “ăn mòn” từ từ các phần chi thể. Ông, một kiếp người dường như không phải NGƯỜI VỚI NGƯỜI nhưng là NGƯỜI VỚI CON VẬT. Ông sống với một con bò già và khi chết thân xác cũng bị đem đi kiểu như 1 con bò.  ...
Dòng Đa Minh Rosa Lima khánh thành nhà Têrêsa Calcutta tại GP. Kontum
Dòng Đa Minh Rosa Lima khánh thành nhà Têrêsa Calcutta tại GP. Kontum
/ 575 / Tx Mỹ Thạch
Và hôm nay các chị một cách nào đó sống cái OP của mình. OP là Dòng Giảng Thuyết, giảng thuyết không phải là đứng đó mà nói.... ...
Cộng đoàn Mỹ LInh
Cộng đoàn Mỹ LInh
/ 550 / Tx Mỹ Thạch
CỘNG ĐOÀN MỸ LINH GIÁO XỨ MỸ THẠCH - CHƯ SÊ- GIÁO PHẬN KONTUM ...