Dòng Đa Minh Rosa Lima khánh thành nhà Têrêsa Calcutta tại GP. Kontum
Dòng Đa Minh Rosa Lima khánh thành nhà Têrêsa Calcutta tại GP. Kontum
/ 323 / Tx Mỹ Thạch
Và hôm nay các chị một cách nào đó sống cái OP của mình. OP là Dòng Giảng Thuyết, giảng thuyết không phải là đứng đó mà nói.... ...
Cộng đoàn Mỹ LInh
Cộng đoàn Mỹ LInh
/ 455 / Tx Mỹ Thạch
CỘNG ĐOÀN MỸ LINH GIÁO XỨ MỸ THẠCH - CHƯ SÊ- GIÁO PHẬN KONTUM ...