Âm thầm khát khao ơn cứu độ
Âm thầm khát khao ơn cứu độ
/ 334 / Tx Tu Tra
 Có một thứ khủng hoảng khác quan trọng hơn nhưng ít khi được nói đến. Quan trọng vì chính nó là nền tảng có thể dẫn đến cuộc khủng hoảng khác. Đó là khủng hoảng niềm tin.  ...
Người tu sĩ sống tình huynh đệ - Tx Mẹ Xin Vâng
Người tu sĩ sống tình huynh đệ - Tx Mẹ Xin Vâng
/ 1170 / Tx Tu Tra
Ai trong chúng ta cũng nhận thấy hiệu quả lớn lao từ việc sống sung mãn đời sống đức ái trong cộng đoàn, hoa trái của đời sống “huynh đệ thanh khiết” rất phong phú. Một trong những thành quả dễ nhận thấy, trước hết khi các thành viên trong cộng đoàn chân thành yêu thương nhau là giúp cho mỗi người hoàn thiện con người của mình. ...