Thứ Ba tuần XXVI thường niên (thơ)
Thứ Ba tuần XXVI thường niên (thơ)
/ 904 / Lời Chúa - hàng ngày
Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn ...
Thứ Hai tuần XXVI thường niên (thơ)
Thứ Hai tuần XXVI thường niên (thơ)
/ 898 / Lời Chúa - hàng ngày
Tin Mừng hôm nay thánh Luca thuật lại việc các môn đệ “suy nghĩ và tự hỏi xem ai là người lớn nhất”. “Chúa Giêsu biết điều các ông đang suy nghĩ trong lòng” Ngài liền ứng dụng ngay một tình huống cụ thể để dạy dỗ các ông. ...
Thứ Hai tuần XXVI thường niên
Thứ Hai tuần XXVI thường niên
/ 849 / Lời Chúa - hàng ngày
Tin Mừng hôm nay thánh Luca thuật lại việc các môn đệ “suy nghĩ và tự hỏi xem ai là người lớn nhất”. “Chúa Giêsu biết điều các ông đang suy nghĩ trong lòng” Ngài liền ứng dụng ngay một tình huống cụ thể để dạy dỗ các ông. ...
Thứ Bảy tuần XXV thường niên (thơ)
Thứ Bảy tuần XXV thường niên (thơ)
/ 627 / Lời Chúa - hàng ngày
Nội dung của bài Tin Mừng hôm nay là lời tiên báo về cuộc Thương Khó lần thứ hai của Chúa Giêsu. Bài này nằm ngay sau chuyện Đức Giêsu trừ quỷ cho một bé trai. Quyền năng trừ quỷ của Ngài làm mọi người kinh ngạc, bỡ ngỡ. Cũng như quyền năng của Ngài được thi thố trên những người đau ốm bệnh tật và ngay cả cái chết của con người đã khiến các môn đệ ...
Thứ Bảy tuần XXV thường niên
Thứ Bảy tuần XXV thường niên
/ 638 / Lời Chúa - hàng ngày
Nội dung của bài Tin Mừng hôm nay là lời tiên báo về cuộc Thương Khó lần thứ hai của Chúa Giêsu. Bài này nằm ngay sau chuyện Đức Giêsu trừ quỷ cho một bé trai. Quyền năng trừ quỷ của Ngài làm mọi người kinh ngạc, bỡ ngỡ. Cũng như quyền năng của Ngài được thi thố trên những người đau ốm bệnh tật và ngay cả cái chết của con người đã khiến các môn đệ ...
Thứ Sáu tuần XXV thường niên (thơ)
Thứ Sáu tuần XXV thường niên (thơ)
/ 747 / Lời Chúa - hàng ngày
Trong Tin Mừng mỗi khi trình bày việc Chúa Giêsu đi cầu nguyện một mình thì thường là sau đó, Chúa có những quyết định quan trọng cho sứ vụ cứu thế của Ngài. Trước khi Chúa Giêsu gọi các môn đệ theo Ngài, Ngài cũng lên núi và cầu nguyện suốt đêm. Tin Mừng hôm nay, cũng trình bày việc Chúa Giêsu đi cầu nguyện một mình trước khi Ngài đặt câu hỏi cho ...
Thứ Sáu tuần XXV thường niên
Thứ Sáu tuần XXV thường niên
/ 624 / Lời Chúa - hàng ngày
Trong Tin Mừng mỗi khi trình bày việc Chúa Giêsu đi cầu nguyện một mình thì thường là sau đó, Chúa có những quyết định quan trọng cho sứ vụ cứu thế của Ngài. Trước khi Chúa Giêsu gọi các môn đệ theo Ngài, Ngài cũng lên núi và cầu nguyện suốt đêm. Tin Mừng hôm nay, cũng trình bày việc Chúa Giêsu đi cầu nguyện một mình trước khi Ngài đặt câu hỏi cho ...
Thứ Năm tuần XXV thường niên (thơ)
Thứ Năm tuần XXV thường niên (thơ)
/ 739 / Lời Chúa - hàng ngày
Sau những lời rao giảng đầy uy quyền và các phép lạ Chúa Giêsu làm trên những kẻ tật nguyện, Ngài đã trở nên nổi tiếng khắp cả vùng Galilê. Tiếng đồn về Ngài lan rộng, và dân chúng đang mong chờ ở Ngài làm một cuộc cách mạng, giải phóng cho dân tộc khỏi sự cai trị của người Rôma. Điều đó hẳn đã đến tai của Hêrôđê (c.7), vị tiểu vương đang cai quản ...
Thứ Năm tuần XXV thường niên
Thứ Năm tuần XXV thường niên
/ 736 / Lời Chúa - hàng ngày
Sau những lời rao giảng đầy uy quyền và các phép lạ Chúa Giêsu làm trên những kẻ tật nguyện, Ngài đã trở nên nổi tiếng khắp cả vùng Galilê. Tiếng đồn về Ngài lan rộng, và dân chúng đang mong chờ ở Ngài làm một cuộc cách mạng, giải phóng cho dân tộc khỏi sự cai trị của người Rôma. Điều đó hẳn đã đến tai của Hêrôđê (c.7), vị tiểu vương đang cai quản ...
Thứ Tư tuần XXV thường niên (thơ)
Thứ Tư tuần XXV thường niên (thơ)
/ 898 / Lời Chúa - hàng ngày
“Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi. ...
Thứ Ba tuần XXV thường niên (thơ)
Thứ Ba tuần XXV thường niên (thơ)
/ 888 / Lời Chúa - hàng ngày
Trong bối cảnh đối diện với hai nhóm người khác nhau về tương quan với Ngài, Chúa Giêsu đưa ra một điều lệ quan trọng để cho đám đông và tất cả những ai muốn đi vào trong tương quan mật thiết với Chúa như Mẹ và anh em, Chúa nói : “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” Như vậy, chỉ có một điều kiện duy ...
Thứ Ba tuần XXV thường niên
Thứ Ba tuần XXV thường niên
/ 897 / Lời Chúa - hàng ngày
Trong bối cảnh đối diện với hai nhóm người khác nhau về tương quan với Ngài, Chúa Giêsu đưa ra một điều lệ quan trọng để cho đám đông và tất cả những ai muốn đi vào trong tương quan mật thiết với Chúa như Mẹ và anh em, Chúa nói : “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” Như vậy, chỉ có một điều kiện duy ...
Thứ Hai tuần XXV thường niên (thơ)
Thứ Hai tuần XXV thường niên (thơ)
/ 661 / Lời Chúa - hàng ngày
Suốt hành trình sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã chỉ dạy cho mọi người biết những điều cần phải thực thi trong tương quan giữa con người với Thiên Chúa, giữa con người với nhau. Và hôm nay, chỉ với ba câu ngắn ngủi, Chúa Giêsu chỉ dẫn cho con người về luật sống cá nhân, mỗi người phải suy nghĩ về mình và thể hiện mình như thế nào cho đẹp ý Chúa. ...
Thứ Hai tuần XXV thường niên
Thứ Hai tuần XXV thường niên
/ 658 / Lời Chúa - hàng ngày
Suốt hành trình sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã chỉ dạy cho mọi người biết những điều cần phải thực thi trong tương quan giữa con người với Thiên Chúa, giữa con người với nhau. Và hôm nay, chỉ với ba câu ngắn ngủi, Chúa Giêsu chỉ dẫn cho con người về luật sống cá nhân, mỗi người phải suy nghĩ về mình và thể hiện mình như thế nào cho đẹp ý Chúa. ...
Thứ Bảy tuần XXIV thường niên (thơ)
Thứ Bảy tuần XXIV thường niên (thơ)
/ 967 / Lời Chúa - hàng ngày
Dụ ngôn người gieo giống mà Tin Mừng theo thánh Luca thuật lại hôm nay là một điển hình về thực tại Màu Nhiệm Nước Trời. Các hình ảnh Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta nhiều suy nghĩ và những bài học bổ ích. Phút suy niệm này chúng ta chú tâm đến hình ảnh người gieo giống và mảnh đất tâm hồn chúng ta. ...
Thứ Bảy tuần XXIV thường niên
Thứ Bảy tuần XXIV thường niên
/ 907 / Lời Chúa - hàng ngày
đDụ ngôn người gieo giống mà Tin Mừng theo thánh Luca thuật lại hôm nay là một điển hình về thực tại Màu Nhiệm Nước Trời. Các hình ảnh Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta nhiều suy nghĩ và những bài học bổ ích. Phút suy niệm này chúng ta chú tâm đến hình ảnh người gieo giống và mảnh đất tâm hồn chúng ta. ...