Thứ Bảy tuần XXVIII thường niên
Thứ Bảy tuần XXVIII thường niên
/ 391 / Lời Chúa - hàng ngày
Hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ nhận thức và tin tưởng vào sức mạnh đỡ nâng của Chúa Thánh Thần. Ngài nói : “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều ...
Thứ Sáu tuần XXVIII thường niên
Thứ Sáu tuần XXVIII thường niên
/ 436 / Lời Chúa - hàng ngày
Trước đám đông tụ họp hàng vạn người đến nỗi giẫm lên nhau, Chúa Giêsu vẫn muốn ngỏ lời với các môn đệ trước tiên, về những điều họ phải sợ và những gì họ không nên sợ. ...
Thứ Năm tuần XXVIII thường niên
Thứ Năm tuần XXVIII thường niên
/ 381 / Lời Chúa - hàng ngày
Nếu thái độ của người Pharisiêu là giả hình, dùng luật để bắt bẻ người khác ; thì ở đây những người thông luật rơi vào tình trạng tệ hại hơn. Họ soạn luật nên biết đường lách luật. Cao hơn nữa họ tìm cách chất gánh nặng của luật lên vai người khác, bắt người khác phải làm còn họ thì không buồn đụng ngón tay vào (c.46). Họ nói mà không làm ; Họ bắt ...
Thứ Tư tuần XXVIII thường niên
Thứ Tư tuần XXVIII thường niên
/ 380 / Lời Chúa - hàng ngày
Đoạn Tin Mừng hôm nay nổi bật lên hai hình ảnh trái ngược : Những người Pharisiêu thì quan tâm đến những việc nhỏ nhặt không chính đáng như : nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ ; Còn Chúa Giêsu thì quan tâm đến lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Những người Pharisiêu thì háo danh thích ngồi ghế đầu trong hội đường, ...
Thứ Ba tuần XXVIII thường niên (2)
Thứ Ba tuần XXVIII thường niên (2)
/ 391 / Lời Chúa - hàng ngày
Đoạn Tin Mừng nổi bật lên hai hình ảnh trái ngược nhau : Những người Pharisiêu thì quan tâm đến việc rửa tay và rửa bên ngoài chén đĩa ; Còn Chúa Giêsu thì quan tâm đến việc tẩy trừ tệ nạn cướp bóc và gian tà.  Những người Pharisiêu quan tâm đến những cái bên ngoài nên chỉ lo nhìn bề ngoài và xét nét, không còn thời giờ cho việc công ích và ...
Thứ Ba tuần XXVIII thường niên
Thứ Ba tuần XXVIII thường niên
/ 441 / Lời Chúa - hàng ngày
Lời Chúa hôm nay và những ngày kế tiếp, là loạt bài Chúa Giêsu khiển trách các người Pharisiêu và các nhà thông luật : về thái độ sống giả hình - việc quan tâm đến cái bên ngoài hơn tâm hồn, thái độ cao ngạo dùng luật bắt bẻ người khác - lấy cái chính làm phụ cái phụ làm chính, thái độ bất nhất giữa lời nói và hành động - nói một đàng làm một ngả… ...
Thứ Hai tuần XXVIII thường niên
Thứ Hai tuần XXVIII thường niên
/ 502 / Lời Chúa - hàng ngày
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy nỗi thất vọng của Chúa Giêsu khi dân chúng đòi dấu lạ. Ngài đã buồn phiền thốt lên : “Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; họ xin dấu lạ. Họ sẽ không được ban một dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna”. Chúa Giêsu nhắc lại dấu lạ của ngôn sứ Giôna để mời gọi họ thức tỉnh lòng mình. Giôna đã tùng phục ý Thiên Chúa để đi ...
Thứ Bảy tuần XXVII thường niên
Thứ Bảy tuần XXVII thường niên
/ 536 / Lời Chúa - hàng ngày
Chúa dành cho những người mến yêu nghe và tuân giữ Lời Chúa, một lời chúc phúc lớn lao hơn, so với diễm phúc được cưu mang và dưỡng nuôi Chúa. ...
Thứ Năm tuần XXVII thường niên
Thứ Năm tuần XXVII thường niên
/ 442 / Lời Chúa - hàng ngày
Trên đường lên Giêrusalem Chúa Giêsu đã không ngừng cầu nguyện. Các môn đệ và những người đi theo Chúa đã chứng kiến tâm tình, cách thức, cũng như việc cầu nguyện liên lỉ của Chúa Giêsu, họ xin Chúa dạy họ cầu nguyện. Chúa Giêsu đã dạy không chỉ là một lời cầu nguyện, mà là cả một đời sống cầu nguyện. ...
Thứ Tư tuần XXVII thường niên
Thứ Tư tuần XXVII thường niên
/ 362 / Lời Chúa - hàng ngày
Thật là thú vị khi thánh Luca thuật lại cho chúng ta thấy “lời cầu nguyện Chúa Giêsu dạy các môn đệ” ở trong một bối cảnh rất đặc biệt, nghĩa là trong hành trình Chúa Giêsu tiến về Giêrusalem. Thánh Luca mở đầu với điểm nhấn như sau : “Có một lần Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với ...
Thứ Ba tuần XXVII thường niên
Thứ Ba tuần XXVII thường niên
/ 397 / Lời Chúa - hàng ngày
Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca cho thấy một bức tranh tâm lý rất sinh động, được thể hiện rất rõ nét - qua tính cách các nhân vật. ...
Thứ Hai tuần XXVII thường niên
Thứ Hai tuần XXVII thường niên
/ 775 / Lời Chúa - hàng ngày
Thiên Chúa đã thành người thân cận của loài người, và đến lượt mình, con người lại trở thành người thân cận của nhau. ...
Thứ Bảy tuần XXVI thường niên
Thứ Bảy tuần XXVI thường niên
/ 564 / Lời Chúa - hàng ngày
in Mừng hôm nay thuật lại, nhóm bảy mươi hai môn đệ được sai đi rao giảng nay trở về trong vui tươi hớn hở, họ thưa với Chúa Giêsu : "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con". Họ vui vì họ đã thành công. Chúa Giêsu chỉ cho họ niềm vui lớn hơn và sự thành công chắc chắn vĩnh viễn hơn khi nói : “Anh em chớ mừng ...
Thứ Sáu tuần XXVI thường niên
Thứ Sáu tuần XXVI thường niên
/ 772 / Lời Chúa - hàng ngày
Bài Tin Mừng hôm nay đưa ra hình ảnh đẹp về một mối tương quan mật thiết, một mối tương quan “ba trong một” : anh em - Thầy và Đấng đã sai Thầy. Chúa Giêsu nói về một mối tương quan không thể tách rời giữa Chúa Cha, Ngài và các môn đệ : "Ai nghe anh em là nghe Thầy ; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy ; mà ai khước từ Thầy là khước từ Ðấng đã ...
Thứ Năm tuần XXVI thường niên
Thứ Năm tuần XXVI thường niên
/ 557 / Lời Chúa - hàng ngày
Chúa Giêsu không muốn các môn đệ của Ngài : bận tâm đến của cải, Ngài cũng chẳng muốn họ chú ý đến an toàn sinh mạng cá nhân. Ngài dặn họ không níu kéo - không ràng buộc những tương quan không cần thiết, để rồi họ chỉ bận tâm một điều là đem bình an của Chúa đến cho muôn người. ...
Thứ Hai tuần XXVI thường niên
Thứ Hai tuần XXVI thường niên
/ 682 / Lời Chúa - hàng ngày
Tin Mừng hôm nay thánh Luca thuật lại việc các môn đệ “suy nghĩ và tự hỏi xem ai là người lớn nhất”. “Chúa Giêsu biết điều các ông đang suy nghĩ trong lòng” Ngài liền ứng dụng ngay một tình huống cụ thể để dạy dỗ các ông. ...