Thứ Hai tuần III Mùa vọng (thơ)
Thứ Hai tuần III Mùa vọng (thơ)
/ 301 / Lời Chúa - hàng ngày
Trong cuộc sống hằng ngày của mỗi chúng ta, cũng có lúc chúng ta hành xử giống như thế. Nhiều khi chúng ta muốn thoái thác trách nhiệm, chúng ta thường trả lời “tôi không biết”. Có lúc chúng ta ngại ngần giúp đỡ ai thoát cảnh khó khăn, chúng ta ngại dừng lại sợ mất thời giờ, chúng ta ngại phải chia sẻ gánh nặng với ai đó, chúng ta thường chọn câu ...
Thứ Bảy tuần II mùa Vọng
Thứ Bảy tuần II mùa Vọng
/ 304 / Lời Chúa - hàng ngày
Trong bối cảnh Israen chịu sự thống trị của La Mã, các chi tộc tan rã, quốc gia suy thoái. Với suy nghĩ theo kiểu loài người, người ta đã dự kiến và mong đợi rằng, Êlia sẽ đến để tái tạo cộng đồng dân tộc, thiết lập một quốc gia hùng mạnh. Sau sự kiện biến hình, các môn đệ càng tin hơn về sự xuất hiện của Êlia để tái lập lại vương quốc trần thế. ...
Thứ Bảy tuần II mùa Vọng (thơ)
Thứ Bảy tuần II mùa Vọng (thơ)
/ 315 / Lời Chúa - hàng ngày
Trong bối cảnh Israen chịu sự thống trị của La Mã, các chi tộc tan rã, quốc gia suy thoái. Với suy nghĩ theo kiểu loài người, người ta đã dự kiến và mong đợi rằng, Êlia sẽ đến để tái tạo cộng đồng dân tộc, thiết lập một quốc gia hùng mạnh. Sau sự kiện biến hình, các môn đệ càng tin hơn về sự xuất hiện của Êlia để tái lập lại vương quốc trần thế. ...
Thứ Sáu tuần II mùa Vọng (thơ)
Thứ Sáu tuần II mùa Vọng (thơ)
/ 332 / Lời Chúa - hàng ngày
Với ví dụ và dẫn chứng điển hình này, Chúa Giêsu đã cảnh báo cho dân Do Thái về việc họ thờ ơ với ơn cứu độ. Căn cứ vào đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy ba cấp độ của sự thờ ơ như sau ...
Thứ Sáu tuần II mùa Vọng
Thứ Sáu tuần II mùa Vọng
/ 304 / Lời Chúa - hàng ngày
Với ví dụ và dẫn chứng điển hình này, Chúa Giêsu đã cảnh báo cho dân Do Thái về việc họ thờ ơ với ơn cứu độ. Căn cứ vào đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy ba cấp độ của sự thờ ơ như sau ...
Thứ Năm tuần II mùa Vọng (thơ)
Thứ Năm tuần II mùa Vọng (thơ)
/ 350 / Lời Chúa - hàng ngày
Hình ảnh Gioan Tiền hô ...
Thứ Tư Tuần II mùa Vọng (thơ)
Thứ Tư Tuần II mùa Vọng (thơ)
/ 402 / Lời Chúa - hàng ngày
Với đoạn Tin Mừng gồm có 3 câu ngắn ngủi, thánh Matthêu đã giúp chúng ta thấy được rằng : Việc học mà Chúa Giêsu muốn dạy ở đây, được xác định một cách rất rõ ràng : ...
Thứ Tư Tuần II mùa Vọng
Thứ Tư Tuần II mùa Vọng
/ 369 / Lời Chúa - hàng ngày
Với đoạn Tin Mừng gồm có 3 câu ngắn ngủi, thánh Matthêu đã giúp chúng ta thấy được rằng : Việc học mà Chúa Giêsu muốn dạy ở đây, được xác định một cách rất rõ ràng : ...
Thứ Ba tuần II Mùa Vọng
Thứ Ba tuần II Mùa Vọng
/ 230 / Lời Chúa - hàng ngày
Hôm nay Chúa Giêsu đưa ra một dụ ngôn, không phải là một lời giảng dạy cách thụ động, cũng không phải là những lời chỉ giáo phải thuộc lòng, nhưng là một lời mời gọi chúng ta tham gia vào việc tìm ra cách giải quyết hay nhất. Bắt đầu đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu hỏi : “Anh em nghĩ sao?”. Đây là một câu hỏi đưa ra với ước mong nhận được các hồi đáp ...
Thứ Ba tuần II Mùa Vọng (thơ)
Thứ Ba tuần II Mùa Vọng (thơ)
/ 259 / Lời Chúa - hàng ngày
Hôm nay Chúa Giêsu đưa ra một dụ ngôn, không phải là một lời giảng dạy cách thụ động, cũng không phải là những lời chỉ giáo phải thuộc lòng, nhưng là một lời mời gọi chúng ta tham gia vào việc tìm ra cách giải quyết hay nhất. Bắt đầu đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu hỏi : “Anh em nghĩ sao?”. Đây là một câu hỏi đưa ra với ước mong nhận được các hồi đáp ...
Thứ Hai tuần II Mùa vọng (1)
Thứ Hai tuần II Mùa vọng (1)
/ 273 / Lời Chúa - hàng ngày
Như một sự tác động lan tỏa trong niềm tin cộng đồng, việc chứng nghiệm người bại liệt được chữa lành đã làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, và cảm nhận sự tác động của Thiên Chúa, ...
Thứ Hai tuần II Mùa Vọng (2)
Thứ Hai tuần II Mùa Vọng (2)
/ 317 / Lời Chúa - hàng ngày
Ước gì mỗi Kitô hữu chúng ta luôn biết chiêm ngắm Chúa để thấy được vẻ đẹp của Chúa và tin vào Ngài. ...
Thứ Hai tuần II Mùa vọng (thơ)
Thứ Hai tuần II Mùa vọng (thơ)
/ 270 / Lời Chúa - hàng ngày
Như một sự tác động lan tỏa trong niềm tin cộng đồng, việc chứng nghiệm người bại liệt được chữa lành đã làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, và cảm nhận sự tác động của Thiên Chúa, ...
Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng (1)
Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng (1)
/ 220 / Lời Chúa - hàng ngày
Bài Tin Mừng hôm nay trình bày rõ về chân dung của Thiên Chúa nhân lành được thể hiện qua cuộc sống dương thế của Chúa Giêsu. ...
Thứ Bảy tuần I mùa Vọng
Thứ Bảy tuần I mùa Vọng
/ 50 / Lời Chúa - hàng ngày
Ngước trông lên Chúa từ bi, khơi lòng nhiệt huyết, thực thi ý Ngài. ...
Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng (1)
Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng (1)
/ 235 / Lời Chúa - hàng ngày
Có lẽ chúng ta không mù thể xác nhưng tâm hồn chúng ta mù lòa. Chúng ta rất cần Chúa chữa lành, để mắt tâm hồn chúng ta mở ra. ...