Thứ Tư Tuần III thường niên (thơ)
Thứ Tư Tuần III thường niên (thơ)
/ 584 / Lời Chúa - hàng ngày
Người còn nói với các ông : “Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn ? ...
Thứ Ba Tuần III thường niên (thơ)
Thứ Ba Tuần III thường niên (thơ)
/ 533 / Lời Chúa - hàng ngày
Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.  Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” ...
Thứ Ba Tuần III thường niên
Thứ Ba Tuần III thường niên
/ 547 / Lời Chúa - hàng ngày
Trong bối cảnh đối diện với hai nhóm người khác nhau về tương quan với Ngài, Chúa Giêsu đưa ra một điều lệ quan trọng để cho đám đông và tất cả những ai muốn đi vào trong tương quan mật thiết với Chúa như Mẹ và anh em. Chúa nói: Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. Như vậy, chỉ có một điều kiện duy nhất để ...
Thứ Hai Tuần III thường niên (thơ)
Thứ Hai Tuần III thường niên (thơ)
/ 362 / Lời Chúa - hàng ngày
Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. ...
Thứ Hai Tuần III thường niên
Thứ Hai Tuần III thường niên
/ 321 / Lời Chúa - hàng ngày
Lời Chúa hôm nay chỉ dẫn cho chúng ta một số yếu tố cần thiết trong cuộc sống, được coi như là kim chỉ nam giúp chúng ta sống tốt hơn trong một tập thể, liên đới với nhau trong một cộng đoàn, chơi chung với nhau trong cùng một nhóm, sinh hoạt với nhau trong xã hội, gắn kết với nhau trong Giáo hội thân mình của Chúa Kitô. ...
Thứ Bảy Tuần II thường niên
Thứ Bảy Tuần II thường niên
/ 360 / Lời Chúa - hàng ngày
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về hai thái độ sống trái ngược nhau, một giúp xây dựng sự hiệp nhất và một làm phá đổ sự hiệp nhất. ...
Thứ Bảy tuần II Thường Niên (thơ)
Thứ Bảy tuần II Thường Niên (thơ)
/ 241 / Lời Chúa - hàng ngày
Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.   ...
Thứ Sáu Tuần II thường niên
Thứ Sáu Tuần II thường niên
/ 473 / Lời Chúa - hàng ngày
Lời Chúa trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, mời gọi chúng ta suy nghĩ về hai điều đó là tiến trình của một ơn gọi và thành phần những người được gọi. ...
Thứ Sáu tuần II Thường Niên (thơ)
Thứ Sáu tuần II Thường Niên (thơ)
/ 223 / Lời Chúa - hàng ngày
Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng. ...
Thứ Năm Tuần II thường niên
Thứ Năm Tuần II thường niên
/ 520 / Lời Chúa - hàng ngày
Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay đã chữa lành tất cả những bệnh nhân đến với Ngài. Những bệnh nhân đến với Ngài từ những vùng đất rất khác nhau. Ngài không phân biệt đối xử, vì họ là người thuộc vùng đất Giuđê, Giêrusalem hay họ là dân ngoại đến từ vùng Tia và Xiđôn. Bất kể họ là ai miễn là người đau khổ, bệnh tật đều được Chúa chữa lành, đều là ...
Thứ Năm Tuần II thường niên (thơ)
Thứ Năm Tuần II thường niên (thơ)
/ 329 / Lời Chúa - hàng ngày
Từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. ...
Thứ Tư Tuần II thường niên (thơ)
Thứ Tư Tuần II thường niên (thơ)
/ 634 / Lời Chúa - hàng ngày
Rồi Người nói với họ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi ?”    ...
Thứ Tư Tuần II thường niên
Thứ Tư Tuần II thường niên
/ 400 / Lời Chúa - hàng ngày
Trong bài Tin Mừng hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm chủ đề : làm cho sống là thái độ xây dựng sự hiệp nhất. ...
Thứ Ba Tuần II thường niên
Thứ Ba Tuần II thường niên
/ 347 / Lời Chúa - hàng ngày
Tin Mừng hôm nay, nói đến việc người Pharisêu tuân giữ lề luật một cách khắt khe, đến nỗi lề luật đã trói buộc tự do của con người. Thay vì lề luật là để phục vụ cho con người, nay nó đã lên làm chủ con người. ...
Thứ Hai Tuần II thường niên
Thứ Hai Tuần II thường niên
/ 363 / Lời Chúa - hàng ngày
Sự hiệp nhất không phải là chúng ta cùng làm giống như nhau trong việc cử hành các nghi lễ đức tin nhưng chính yếu là chung một tâm hồn hướng lên Thiên Chúa. Ngày nay, Giáo Hội Phương Đông và Giáo Hội Phương Tây có những cử hành phụng vụ khác nhau, điều ấy không quan trọng cho sự hiệp nhất. Điều mà Giáo Hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp ...
Thứ Ba Tuần II thường niên (thơ)
Thứ Ba Tuần II thường niên (thơ)
/ 352 / Lời Chúa - hàng ngày
“Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát.”    ...