Thứ Sáu tuần V Mùa Chay.
Thứ Sáu tuần V Mùa Chay.
/ 1247 / Lời Chúa - hàng ngày
Suy niệm đoạn Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy, trước lời giảng và các phép lạ Chúa Giêsu làm, có hai nhóm người với hai phản ứng trái ngược nhau. ...
Thứ Năm tuần V Mùa Chay.
Thứ Năm tuần V Mùa Chay.
/ 1182 / Lời Chúa - hàng ngày
Ðiều cốt lõi trong cuộc đời người Kitô hữu là kiếm tìm và thực thi Lời Chúa dạy. Chúa vẫn đang hướng dẫn chúng ta qua Giáo Hội, qua những người mà ta được gặp gỡ trong cuộc sống. Thế nhưng, chúng ta đã đón nhận lời Chúa với thái độ như thế nào ? Chúng ta có khiêm tốn đón nhận hay cũng có thái độ cố chấp, cứng tin như người Do Thái khi xưa ? ...
Thứ Tư tuần V Mùa Chay.
Thứ Tư tuần V Mùa Chay.
/ 1143 / Lời Chúa - hàng ngày
Những người Do Thái cố chấp, chỉ tìm cách giết Chúa Giêsu – Đấng là Con Thiên Chúa. Họ không muốn nhận lời sự thật mà Ngài nghe được từ Thiên Chúa. Khi từ chối sự thật, họ đã trở nên nô lệ cho sự dối trá và sát nhân. Chúa Giêsu là Đấng Giải Phóng, Đấng cho người ta được tự do thực sự. ...
Thứ Ba tuần V Mùa Chay.
Thứ Ba tuần V Mùa Chay.
/ 1207 / Lời Chúa - hàng ngày
Nhìn lên thánh giá, chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa ban cho con người được cụ thể và rõ nét nhất. Vì yêu, Chúa Giêsu đã xin mọi sự cứ xảy ra theo ý Chúa Cha, đừng theo ý Con. Vì yêu, Chúa Giêsu đã lấy việc thực thi ý Cha làm lương thực. Vì yêu Chúa Cha đã tặng tình yêu lớn nhất cho con người là chính Con Một của mình. Vì thế có thể nói chính ...
Thứ Hai tuần V Mùa Chay.
Thứ Hai tuần V Mùa Chay.
/ 866 / Lời Chúa - hàng ngày
“Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại.” (Ga 8,12)   ...
Thứ Sáu tuần IV Mùa Chay.
Thứ Sáu tuần IV Mùa Chay.
/ 1025 / Lời Chúa - hàng ngày
Óc thành kiến ​​và tự cho là mình đúng, ngăn cản họ nhìn thấy Đấng Cứu Thế trong Chúa Giêsu. Óc thành kiến ​​của họ ngăn cản họ đặt niềm tin vào Ngài. Sự thật rằng, thành kiến và sự xét đoán ngăn cản chúng ta tôn trọng phẩm giá mọi người. Phải chăng thành kiến và sự xét đoán là nguyên nhân của nhiều cuộc ...
Thứ Năm tuần IV Mùa Chay .
Thứ Năm tuần IV Mùa Chay .
/ 838 / Lời Chúa - hàng ngày
Sau khi Chúa Giêsu chữa lành một người trong ngày Sabát, những người Pharisêu chất vấn Ngài về thẩm quyền thần linh của Ngài và việc Ngài tự xưng mình là Con Thiên Chúa. Trả lời cho họ, Chúa Giêsu nêu lên các chứng cứ cụ thể và rõ ràng để làm chứng cho Ngài. ...
Thứ Tư tuần IV Mùa Chay.
Thứ Tư tuần IV Mùa Chay.
/ 840 / Lời Chúa - hàng ngày
Ngoài việc Chúa Giêsu tỏ rõ tương quan của Ngài và Chúa Cha. Chúa Giêsu còn chỉ cho chúng ta con đường để đi vào trong tương quan với Thiên Chúa và cách thế để được sống đời đời. Chúa nói : “Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời”… và “Ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được ...
Thứ Ba tuần IV Mùa Chay.
Thứ Ba tuần IV Mùa Chay.
/ 1068 / Lời Chúa - hàng ngày
Tin Mừng hôm nay thánh Gioan thuật lại một câu chuyện rất đáng cho chúng ta suy nghĩ về "căn bệnh vô cảm", một căn bệnh nguy hiểm của thời đại... ...
Thứ Bảy tuần III Mùa Chay.
Thứ Bảy tuần III Mùa Chay.
/ 495 / Lời Chúa - hàng ngày
Lời Chúa hôm nay thuật lại dụ ngôn Chúa Giêsu nói với những người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Dụ ngôn chỉ ra những thái độ ngăn cản việc cầu nguyện và dạy những thái độ cần phải có khi cầu nguyện. ...
Thứ Hai tuần IV Mùa Chay.
Thứ Hai tuần IV Mùa Chay.
/ 1108 / Lời Chúa - hàng ngày
Định kiến đã đóng cánh của tâm hồn, tạo ra khoảng cách của niềm tin, làm cho con người không còn đón nhận Thiên Chúa trong cuộc đời mình nữa. Thiết nghĩ đó là khoảng ngăn cách đáng ghê sợ hơn cả vì nó tách chúng ta xa rời Thiên Chúa. Một khi xa rời Thiên Chúa con người chỉ toàn thấy trống vắng, tuyệt vọng. Bệnh tật và chết chóc hậu quả của tội ...
Thứ Sáu tuần III Mùa Chay.
Thứ Sáu tuần III Mùa Chay.
/ 692 / Lời Chúa - hàng ngày
Hôm nay một kinh sư đến hỏi Chúa Giêsu về một vấn đề vốn được bàn cãi rất nhiều trong giới kinh sư  : "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?" Để trả lời cho câu hỏi này, Chúa Giêsu đã nhập chung hai điều răn quan trọng nhất của Do Thái giáo : một dành cho Thiên Chúa và một dành cho con người lại với nhau. Đây là một việc làm ...
Thứ Năm tuần III Mùa Chay
Thứ Năm tuần III Mùa Chay
/ 535 / Lời Chúa - hàng ngày
Lời Chúa hôm nay chỉ dẫn cho chúng ta một số yếu tố cần thiết trong cuộc sống, được coi như là kim chỉ nam giúp chúng ta sống tốt hơn trong một tập thể, liên đới với nhau trong một cộng đoàn, chơi chung với nhau trong cùng một nhóm, sinh hoạt với nhau trong xã hội, gắn kết với nhau trong Giáo hội thân mình của Chúa Kitô. ...
Thứ Bảy tuần IV Mùa Chay.
Thứ Bảy tuần IV Mùa Chay.
/ 914 / Lời Chúa - hàng ngày
Lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Gioan thuật lại hôm nay, soi sáng cho chúng ta thấy một thái độ sống rất cần thiết, một cách thế để nhận định và đánh giá về một người nào đó. ...
Thứ Tư tuần III Mùa Chay.
Thứ Tư tuần III Mùa Chay.
/ 787 / Lời Chúa - hàng ngày
Cuộc sống con người tốt đẹp biết bao nhờ có lề luật. Luật như chiếc bản lề giữ cho cánh cửa mở ra khi muốn đón luồng gió mát, nhưng cũng là bản lề giúp đóng chặt cánh cửa - phòng khi bão tố hoặc trộm cướp xông vào nhà. Luật cũng như hàng kẻ của trang vở, giúp cho trang sách rõ hơn, đẹp hơn và dễ hiểu hơn khi trình bày ý tưởng và bài viết. Cuộc ...
Thứ Ba tuần III Mùa Chay.
Thứ Ba tuần III Mùa Chay.
/ 632 / Lời Chúa - hàng ngày
Tin Mừng hôm nay cho thấy, chúng ta được hưởng rất nhiều trước sự “nhanh nhảu” của Phêrô. Bỗng dưng ông đưa ra trước Chúa Giêsu một câu hỏi thiệt hay và rồi ông tự trả lời cũng bằng một câu hỏi : "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?".  Có lẽ ông nghĩ, ông sẽ được Chúa khen bởi ...