Thứ Tư tuần III Phục Sinh (thơ)
Thứ Tư tuần III Phục Sinh (thơ)
/ 880 / Lời Chúa - hàng ngày
Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta : “Chính Tôi là bánh trường sinh. Ai đến với Tôi, không hề phải đói ; ai tin vào Tôi, chẳng khát bao giờ !” Chúa đã khẳng định chính Ngài là bánh trường sinh, bánh sự sống từ Trời ban cho nhân loại, sẽ làm dịu cơn đói khát của con người. ...
Thứ Tư tuần III Phục Sinh
Thứ Tư tuần III Phục Sinh
/ 828 / Lời Chúa - hàng ngày
Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta : “Chính Tôi là bánh trường sinh. Ai đến với Tôi, không hề phải đói ; ai tin vào Tôi, chẳng khát bao giờ !” Chúa đã khẳng định chính Ngài là bánh trường sinh, bánh sự sống từ Trời ban cho nhân loại, sẽ làm dịu cơn đói khát của con người. ...
Thứ Ba tuần III Phục Sinh (thơ)
Thứ Ba tuần III Phục Sinh (thơ)
/ 890 / Lời Chúa - hàng ngày
Lời Chúa ngày hôm qua cho thấy, đám đông dân chúng đã ngộ nhận trong hành trình theo Chúa, ngộ nhận về việc tìm kiếm Thiên Chúa và những công việc của Ngài. Hôm nay đám đông dân chúng lại rơi vào một ngộ nhận khác, ngộ nhận về quyền năng Thiên Chúa. Họ đòi Chúa Giêsu làm một dấu lạ để cho họ thấy và tin vào Ngài ...
Thứ Ba tuần III Phục Sinh
Thứ Ba tuần III Phục Sinh
/ 1099 / Lời Chúa - hàng ngày
Lời Chúa ngày hôm qua cho thấy, đám đông dân chúng đã ngộ nhận trong hành trình theo Chúa, ngộ nhận về việc tìm kiếm Thiên Chúa và những công việc của Ngài. Hôm nay đám đông dân chúng lại rơi vào một ngộ nhận khác, ngộ nhận về quyền năng Thiên Chúa. Họ đòi Chúa Giêsu làm một dấu lạ để cho họ thấy và tin vào Ngài ...
Thứ Hai tuần III Phục Sinh (thơ)
Thứ Hai tuần III Phục Sinh (thơ)
/ 790 / Lời Chúa - hàng ngày
Lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Gioan thuật lại hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta lưu ý về sự ngộ nhận trong hành trình theo Chúa, mà đám đông dân chúng đã mắc phải.   ...
Thứ Hai tuần III Phục Sinh
Thứ Hai tuần III Phục Sinh
/ 859 / Lời Chúa - hàng ngày
Lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Gioan thuật lại hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta lưu ý về sự ngộ nhận trong hành trình theo Chúa, mà đám đông dân chúng đã mắc phải.   ...
Thứ Bảy tuần II Phục Sinh (thơ)
Thứ Bảy tuần II Phục Sinh (thơ)
/ 757 / Lời Chúa - hàng ngày
Ước gì trong đêm tối của tâm hồn, trong bão giông của cuộc đời. Chúng ta vững tin vào Chúa và đừng “hoảng sợ”. Hãy mong chờ Chúa, hãy sáng suốt để nhận ra Ngài, hãy lắng tai để nghe tiếng Ngài nói “Chính Thầy đây, đừng sợ” và hãy để cho Ngài bước lên thuyền đời của chúng ta, hãy dành cho Ngài một chỗ trong tin tưởng và phó thác. ...
Thứ Bảy tuần II Phục Sinh
Thứ Bảy tuần II Phục Sinh
/ 965 / Lời Chúa - hàng ngày
Ước gì trong đêm tối của tâm hồn, trong bão giông của cuộc đời. Chúng ta vững tin vào Chúa và đừng “hoảng sợ”. Hãy mong chờ Chúa, hãy sáng suốt để nhận ra Ngài, hãy lắng tai để nghe tiếng Ngài nói “Chính Thầy đây, đừng sợ” và hãy để cho Ngài bước lên thuyền đời của chúng ta, hãy dành cho Ngài một chỗ trong tin tưởng và phó thác. ...
Thứ Sáu tuần II Phục Sinh (thơ)
Thứ Sáu tuần II Phục Sinh (thơ)
/ 1021 / Lời Chúa - hàng ngày
Hoá bánh ra nhiều là phép lạ duy nhất được cả bốn sách Phúc Âm tường thuật, tất cả đều mang âm điệu Thánh Thể, nhưng mỗi thánh sử lại nhấn mạnh một nét riêng biệt. Đức Cố Hồng Y dường như đã gom nhiều những chi tiết có ý nghĩa của mỗi thánh sử, để gợi mở cho việc suy niệm qua phép lạ này.   ...
Thứ Sáu tuần II Phục Sinh
Thứ Sáu tuần II Phục Sinh
/ 1038 / Lời Chúa - hàng ngày
Hoá bánh ra nhiều là phép lạ duy nhất được cả bốn sách Phúc Âm tường thuật, tất cả đều mang âm điệu Thánh Thể, nhưng mỗi thánh sử lại nhấn mạnh một nét riêng biệt. Đức Cố Hồng Y dường như đã gom nhiều những chi tiết có ý nghĩa của mỗi thánh sử, để gợi mở cho việc suy niệm qua phép lạ này.   ...
Thứ Năm tuần II Phục Sinh (thơ)
Thứ Năm tuần II Phục Sinh (thơ)
/ 1029 / Lời Chúa - hàng ngày
Đoạn Tin Mừng hôm nay đề cập đến “chuyện dưới đất” và “chuyện trên trời” : Ðấng từ trên cao mà đến, thì ở trên mọi người ; kẻ từ đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Chúa Giêsu là Đấng từ trời đến, Ngài được Thiên Chúa sai đi, nên Ngài nói những lời của Thiên Chúa. ...
Thứ Năm tuần II Phục Sinh
Thứ Năm tuần II Phục Sinh
/ 953 / Lời Chúa - hàng ngày
Đoạn Tin Mừng hôm nay đề cập đến “chuyện dưới đất” và “chuyện trên trời” : Ðấng từ trên cao mà đến, thì ở trên mọi người ; kẻ từ đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Chúa Giêsu là Đấng từ trời đến, Ngài được Thiên Chúa sai đi, nên Ngài nói những lời của Thiên Chúa. ...
Thứ Tư tuần II Phục Sinh (thơ)
Thứ Tư tuần II Phục Sinh (thơ)
/ 778 / Lời Chúa - hàng ngày
Phúc Âm hôm nay vẫn tiếp tục kể lại cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô. Trình thuật càng về cuối của cuộc đối thoại thánh Gioan càng cho thấy nét nổi bật của việc so sánh - đối lập, khiến người nghe có cảm tưởng mình đang tiếp cận với những nghịch lý khó hiểu. ...
Thứ Tư tuần II Phục Sinh
Thứ Tư tuần II Phục Sinh
/ 666 / Lời Chúa - hàng ngày
Phúc Âm hôm nay vẫn tiếp tục kể lại cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô. Trình thuật càng về cuối của cuộc đối thoại thánh Gioan càng cho thấy nét nổi bật của việc so sánh - đối lập, khiến người nghe có cảm tưởng mình đang tiếp cận với những nghịch lý khó hiểu. ...
Thứ Ba tuần II Phục Sinh (thơ)
Thứ Ba tuần II Phục Sinh (thơ)
/ 724 / Lời Chúa - hàng ngày
Phúc Âm hôm nay tiếp tục thuật lại cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô. Chúa Giêsu đưa ra cho Nicôđêmô một loạt các hình ảnh so sánh và đối lập nhằm thuyết phục ông. ...
Thứ Ba tuần II Phục Sinh
Thứ Ba tuần II Phục Sinh
/ 682 / Lời Chúa - hàng ngày
Phúc Âm hôm nay tiếp tục thuật lại cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô. Chúa Giêsu đưa ra cho Nicôđêmô một loạt các hình ảnh so sánh và đối lập nhằm thuyết phục ông. ...