Thứ Tư Lễ Tro (thơ)
Thứ Tư Lễ Tro (thơ)
/ 398 / Lời Chúa - hàng ngày
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng : muốn có những cái để đời, muốn có sự sống vĩnh cửu - sự sống thật, chúng ta phải làm ba việc sau : một là cầu nguyện trung thành ...
Thứ Ba tuần VII thường niên (thơ)
Thứ Ba tuần VII thường niên (thơ)
/ 271 / Lời Chúa - hàng ngày
“Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” ...
Thứ Hai tuần VII thường niên (thơ)
Thứ Hai tuần VII thường niên (thơ)
/ 295 / Lời Chúa - hàng ngày
Đức Giê-su nói với ông ta: “Sao lại nói : nếu Thầy có thể ? Mọi sự đều có thể đối với người tin.” Lập tức, cha đứa bé kêu lên: “Tôi tin ! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi !” ...
Lễ Lập Tông tòa thánh Phêrô Tông đồ (thơ)
Lễ Lập Tông tòa thánh Phêrô Tông đồ (thơ)
/ 306 / Lời Chúa - hàng ngày
Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” ...
Thứ Sáu tuần VI thường niên (thơ)
Thứ Sáu tuần VI thường niên (thơ)
/ 293 / Lời Chúa - hàng ngày
Người nói với họ rằng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.   ...
Thứ Năm tuần VI thường niên (thơ)
Thứ Năm tuần VI thường niên (thơ)
/ 342 / Lời Chúa - hàng ngày
Người trách ông Phê-rô : “Xa-tan ! lui lại đàng sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." ...
Thứ Tư tuần VI thường niên (thơ)
Thứ Tư tuần VI thường niên (thơ)
/ 332 / Lời Chúa - hàng ngày
Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về nhà và dặn: “Anh đừng có vào làng.”  ...
Thứ Ba tuần VI thường niên (thơ)
Thứ Ba tuần VI thường niên (thơ)
/ 259 / Lời Chúa - hàng ngày
Người răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê !”  ...
Thứ Hai tuần VI thường niên (thơ)
Thứ Hai tuần VI thường niên (thơ)
/ 262 / Lời Chúa - hàng ngày
Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 12 Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.”  ...
Thứ Bảy tuần V thường niên (thơ)
Thứ Bảy tuần V thường niên (thơ)
/ 253 / Lời Chúa - hàng ngày
“Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn ...
Thứ Sáu tuần V thường niên (thơ)
Thứ Sáu tuần V thường niên (thơ)
/ 266 / Lời Chúa - hàng ngày
Người nói: Ép-pha-tha, nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.    ...
Thứ Năm tuần V thường niên
Thứ Năm tuần V thường niên
/ 197 / Lời Chúa - hàng ngày
ành trình sứ vụ công khai của Chúa Giêsu được thánh Maccô miêu tả ngay từ những chương đầu cho đến hôm nay, ngài nhắm đến một mục tiêu duy nhất là cho mọi người thấy và nhận biết Chúa Giêsu là ai. ...
Thứ Năm tuần V thường niên (thơ)
Thứ Năm tuần V thường niên (thơ)
/ 256 / Lời Chúa - hàng ngày
Người nói với bà: “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” ...
Thứ Tư tuần V thường niên
Thứ Tư tuần V thường niên
/ 228 / Lời Chúa - hàng ngày
Chúa Giêsu khiển trách người Pharisiêu không chịu động não để hiểu đôi điều về lời Ngài giảng. Những quy tắc ăn uống được các người Do Thái nhiệt tình tuân giữ, những thức ăn bị coi là ô uế và không được dùng (x. Lv 11, 1 – 30). ...
Thứ Tư tuần V thường niên (thơ)
Thứ Tư tuần V thường niên (thơ)
/ 294 / Lời Chúa - hàng ngày
Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.  ...
Thứ Ba tuần V thường niên
Thứ Ba tuần V thường niên
/ 172 / Lời Chúa - hàng ngày
Trong cuộc sống của hai người yêu nhau, hay trong một gia đình điều gì làm cho mọi người trở nên thân thiện, gần gũi, thắt chặt tình cảm với nhau. Phải chăng là những món quà, lời nói, bữa tiệc vui, đẹp, sang trọng chăng? Không, tất cả sẽ vô nghĩa nếu ở đó không có sự chân thành. Đây cũng là điều mà Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng Maccô hôm nay. ...