Thứ Ba tuần I mùa Vọng.
Thứ Ba tuần I mùa Vọng.
/ 394 / Lời Chúa - hàng ngày
Sống trong tình Chúa bao la, đoàn con hát khúc hoan ca dâng Ngài. ...
Thứ Hai tuần I mùa Vọng.
Thứ Hai tuần I mùa Vọng.
/ 408 / Lời Chúa - hàng ngày
Chắp tay xin Chúa đoái trông, thêm lòng tín thác giữa giòng thế gian. ...
Thứ Bảy tuần XXXIV Thường Niên.
Thứ Bảy tuần XXXIV Thường Niên.
/ 360 / Lời Chúa - hàng ngày
“Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” ...
Thứ Sáu tuần XXXIV Thường Niên.
Thứ Sáu tuần XXXIV Thường Niên.
/ 363 / Lời Chúa - hàng ngày
“Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em : thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng ...
Thứ Năm tuần XXXIV Thường Niên.
Thứ Năm tuần XXXIV Thường Niên.
/ 357 / Lời Chúa - hàng ngày
“Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi ...
Thứ Tư tuần XXXIV Thường Niên.
Thứ Tư tuần XXXIV Thường Niên.
/ 325 / Lời Chúa - hàng ngày
Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.(13) các con sẽ có dịp làm chứng. (14) Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào.(15) Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ ...
Lễ Đức Mẹ dâng mình
Lễ Đức Mẹ dâng mình
/ 88 / Lời Chúa - hàng ngày
Hôm nay chúng ta mừng lễ Ðức Mẹ dâng mình, chúng ta được mời gọi noi theo cách dâng mình của Mẹ như lời thánh An Phong diễn tả : “Mẹ đã hiến dâng trót mình cho Thiên Chúa, làm đẹp lòng Người qua hai điểm : Một là Mẹ đã mau mắn hiến dâng không trì hoãn ; hai là Mẹ đã tận tuyệt hiến dâng không dành lại phần nào”. ...
Thứ Ba tuần XXXIV Thường Niên.
Thứ Ba tuần XXXIV Thường Niên.
/ 675 / Lời Chúa - hàng ngày
Đức Giêsu đáp: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: ‘Chính ta đây’, và: ‘Thời kỳ đã đến gần’; anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”. ...
Thứ Bảy tuần XXXIII thường niên.
Thứ Bảy tuần XXXIII thường niên.
/ 315 / Lời Chúa - hàng ngày
Bối cảnh bài Tin Mừng hôm nay cho thấy, Chúa Giêsu đã lên đến Giêrusalem chuẩn bị bước vào cuộc thương khó. Đọc lại vài câu trước kế tiếp của đoạn Tin Mừng này (c.19), thánh Luca miêu tả các mối mâu thuẫn của các thầy dạy trong dân Do Thái với Chúa Giêsu đã bắt đầu nảy sinh, chắc hẳn do sự hiện diện và giảng dạy của họ khác xa với sự hiện diện và ...
Thứ Sáu tuần XXXIII thường niên.
Thứ Sáu tuần XXXIII thường niên.
/ 523 / Lời Chúa - hàng ngày
Đền thờ đối với người Do Thái là một phần quan trọng gắn liền với cuộc sống của họ. Chúa Giêsu cũng không đi ra ngoài tập tục và lề luật của người Do Thái đối với những gì liên quan đến đền thờ. Khi sinh ra, Ngài đã được tiến dâng vào đền thờ theo luật truyền (Lc 2,22).  Năm 12 tuổi, Ngài cũng vào ngôi đền thờ này cùng thánh Giuse và Mẹ Maria ...
Thứ Hai tuần XXXIV Thường Niên.
Thứ Hai tuần XXXIV Thường Niên.
/ 630 / Lời Chúa - hàng ngày
Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. 4 Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng ; còn bà này, tuy thật túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. ...
Thứ Năm tuần XXXIII thường niên.
Thứ Năm tuần XXXIII thường niên.
/ 628 / Lời Chúa - hàng ngày
Bài Tin Mừng hôm nay nằm ngay sau biến cố Chúa Giêsu lên Giêrusalem lần cuối (Lc 19, 28). Ngài biết đây là lần cuối, nên giữa bầu khí tung hô của dân chúng, Chúa Giêsu lại rơi vào nỗi đau buồn, xót xa. Ngài sẽ là vị ngôn sứ phải chết ở trong thành này (Lc 13, 33).   ...
Thứ Tư tuần XXXIII thường niên.
Thứ Tư tuần XXXIII thường niên.
/ 971 / Lời Chúa - hàng ngày
Khi Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, nhiều người nghĩ rằng Nước Thiên Chúa sắp xuất hiện rồi và nước ấy sẽ bừng tỏa trọn vẹn trên đoàn dân của Thiên Chúa (c.11). Họ còn cho rằng khi Ngài tiến vào thành thánh sẽ lẫm liệt như một vị vua. Thật ra Nước Thiên Chúa không đến nhanh như họ nghĩ. Chúa Giêsu còn phải trải qua đau khổ, cái chết, và sự phục ...
Giakêu! xuống mau... (Maria Bernadet)
Giakêu! xuống mau... (Maria Bernadet)
/ 592 / Lời Chúa - hàng ngày
Chúa Giêsu biết rõ từng người trước khi người đó kêu cầu, Ngài không những thấy tình trạng khiếm khuyết về thể xác của anh mù, mà Ngài còn nhìn thấu suốt tâm hồn của Giakêu, Ngài thấy rõ tình trạng tội lỗi và ân sủng của từng người. Ngài thấu hiểu thâm sâu từng người cả lúc họ chưa đủ thiện chí, chưa đủ can đảm đến gặp và kêu xin Ngài. Ngài đi ...
Thứ Ba tuần XXXIII Thường Niên.
Thứ Ba tuần XXXIII Thường Niên.
/ 571 / Lời Chúa - hàng ngày
Chúa Giêsu biết rõ từng người trước khi người đó kêu cầu, Ngài không những thấy tình trạng khiếm khuyết về thể xác của anh mù, mà Ngài còn nhìn thấu suốt tâm hồn của Giakêu, Ngài thấy rõ tình trạng tội lỗi và ân sủng của từng người. Ngài thấu hiểu thâm sâu từng người cả lúc họ chưa đủ thiện chí, chưa đủ can đảm đến gặp và kêu xin Ngài. Ngài đi ...
Thứ Hai tuần XXXIII thường niên.
Thứ Hai tuần XXXIII thường niên.
/ 393 / Lời Chúa - hàng ngày
Tin mừng hôm nay thánh Luca thuật lại Chúa Giêsu đi vào thành Giêrikhô. Có ba đối tượng mà thánh Luca quan tâm đó là anh mù, đám đông và Chúa Giêsu. ...