Thứ Sáu Tuần II thường niên
Thứ Sáu Tuần II thường niên
/ 585 / Lời Chúa - hàng ngày
Lời Chúa trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, mời gọi chúng ta suy nghĩ về hai điều đó là tiến trình của một ơn gọi và thành phần những người được gọi. ...
Thứ Năm Tuần II thường niên
Thứ Năm Tuần II thường niên
/ 796 / Lời Chúa - hàng ngày
Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay đã chữa lành tất cả những bệnh nhân đến với Ngài. Những bệnh nhân đến với Ngài từ những vùng đất rất khác nhau. Ngài không phân biệt đối xử, vì họ là người thuộc vùng đất Giuđê, Giêrusalem hay họ là dân ngoại đến từ vùng Tia và Xiđôn. Bất kể họ là ai miễn là người đau khổ, bệnh tật đều được Chúa chữa lành, đều là ...
Thứ Tư Tuần II thường niên
Thứ Tư Tuần II thường niên
/ 549 / Lời Chúa - hàng ngày
Trong bài Tin Mừng hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm chủ đề : làm cho sống là thái độ xây dựng sự hiệp nhất. ...
Thứ Ba Tuần II thường niên
Thứ Ba Tuần II thường niên
/ 432 / Lời Chúa - hàng ngày
Tin Mừng hôm nay, nói đến việc người Pharisêu tuân giữ lề luật một cách khắt khe, đến nỗi lề luật đã trói buộc tự do của con người. Thay vì lề luật là để phục vụ cho con người, nay nó đã lên làm chủ con người. ...
Thứ Hai Tuần II thường niên
Thứ Hai Tuần II thường niên
/ 537 / Lời Chúa - hàng ngày
18 Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay ; có người đến hỏi Đức Giê-su : "Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ? "19 Đức Giê-su trả lời : "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không ...
Thứ Bảy tuần I Thường Niên
Thứ Bảy tuần I Thường Niên
/ 299 / Lời Chúa - hàng ngày
(13) Chúa Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. (14) Ði ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lêvi là con ông Anphê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông : "Anh hãy theo tôi !" Ông đứng dậy đi theo Người.  (15) Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Chúa Giêsu ...
Thứ Sáu tuần I Thường Niên
Thứ Sáu tuần I Thường Niên
/ 378 / Lời Chúa - hàng ngày
Bấy giờ người ta đem đến cho Chúa Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng.(4) Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống.(5) Thấy họ có lòng tin như vậy, Chúa Giêsu bảo người bại liệt : "Này con, con đã ...
Thứ Năm Tuần I thường niên
Thứ Năm Tuần I thường niên
/ 506 / Lời Chúa - hàng ngày
(40) Có người bị phong hủi đến gặp Chúa Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng : "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. (41) Chúa Giêsu chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : "Tôi muốn, anh sạch đi !"  (42) Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.  (43) Nhưng Người nghiêm giọng ...
Thứ Tư Tuần I thường niên
Thứ Tư Tuần I thường niên
/ 543 / Lời Chúa - hàng ngày
“Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy.” (Mc 1,31a) ...
Thứ Ba Tuần I thường niên
Thứ Ba Tuần I thường niên
/ 430 / Lời Chúa - hàng ngày
“Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.” (Mc 1,22) ...
Thứ Hai Tuần I thường niên
Thứ Hai Tuần I thường niên
/ 447 / Lời Chúa - hàng ngày
Người bảo họ : "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá."  Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. ...
Suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa
Suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa
/ 35 / Lời Chúa - hàng ngày
“Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.” (Lc 3,16) ...
Ngày 31/12 Ngày Thứ VII Tuần Bát Nhật Giáng Sinh - (thơ)
Ngày 31/12 Ngày Thứ VII Tuần Bát Nhật Giáng Sinh - (thơ)
/ 572 / Lời Chúa - hàng ngày
Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.   ...
Ngày 31/12 Ngày thứ VII tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Ngày 31/12 Ngày thứ VII tuần Bát Nhật Giáng Sinh
/ 491 / Lời Chúa - hàng ngày
Một năm với biết bao hồng ân của Chúa tuôn đổ trên cuộc đời chúng ta ; một năm với không thiếu những lần chúng ta đã phản bội lại ân huệ của Ngài ; một năm với những thành công và những thất bại ; những kế hoạch chưa được hoàn thành, những tiếc nuối xót xa… ...