Hoa hồng có gai
Hoa hồng có gai
/ 2671 / Tx Suối Thông
Ồ! Thì ra là thế, mà dường như cành hồng có gai ấy vẫn đang ẩn khuất nơi đâu đó trong tâm hồn của Nhỏ và mọi người thì phải. ...
Sao Chúa lại gọi con
Sao Chúa lại gọi con
/ 916 / Tx Suối Thông
tài năng, tri thức hay bằng cấp cũng không phải là lí do để con người cho rằng mình xứng đáng với ơn gọi dâng hiến. ...
Tu xá Thánh Đa Minh Suối Thông
Tu xá Thánh Đa Minh Suối Thông
/ 1230 / Tx Suối Thông
Tu xá Thánh Đaminh thuộc địa bàn Suối Thông B, Thạnh Mỹ, Lâm Đồng. ...