Lưu xá Ánh Sáng, Dòng Đa Minh Rosa lima, ngày hội khai giảng năm học 2019
Lưu xá Ánh Sáng, Dòng Đa Minh Rosa lima, ngày hội khai giảng năm học 2019
/ 77 / Cđ. Cêcilia - Lưu xá Ánh Sáng
Sau đó là bữa tiệc Agape huynh đệ. Ước mong những niềm vui, và những ơn lộc các em lãnh nhận được qua thánh lễ và dưới sự đồng hành của ba Dì: Khâm, Toán và Thủy các em sẽ học tốt, sống ngoan và nhất là trở nên một con người phát triển toàn diện trong tương lai.   ...