Sứ điệp củaĐTC nhân Ngày Thế giới người Di dân và Tị nạn lần thứ 106
Sứ điệp củaĐTC nhân Ngày Thế giới người Di dân và Tị nạn lần thứ 106
/ 112 / Các văn kiện
Trong sứ điệp nhân Ngày Thế giới người Di dân và Tị nạn lần thứ 106, được cử hành vào ngày 27/09 năm nay, Đức Thánh Cha suy tư về thảm kịch của người di dân nội địa và mời gọi các tín hữu nhận ra gương mặt Chúa Giêsu nơi những người di dân này. Trong sứ điệp, ngài muốn nói đến thảm kịch của tất cả những người đang phải chịu đựng sự bấp bênh, bị bỏ ...
Tự sắc “Maiorem hac dilectionem”: tiêu chuẩn cho án tuyên thánh và chân phước
Tự sắc “Maiorem hac dilectionem”: tiêu chuẩn cho án tuyên thánh và chân phước
/ 256 / Các văn kiện
Trưa thứ Ba 11-07-2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tự sắc “Maiorem hac dilectionem”, có hiệu lực ngay lập tức, để thiết lập một tiêu chuẩn mới cho án tuyên thánh và chân phước. “Trường hợp đặc biệt” mới này được thêm vào hai trường hợp đã có trước: “chịu chết vì đạo” và “sống các nhân đức cách anh hùng”. Tự sắc này, là kết quả của các cuộc ...
Tự sắc về việc hiến dâng mạng sống cho tha nhân vì lòng bác ái
Tự sắc về việc hiến dâng mạng sống cho tha nhân vì lòng bác ái
/ 200 / Các văn kiện
Hôm qua (11-7) ĐTC  Phanxicô đã công bố Tự Sắc “Maiorem hac dilectionem” về việc hiến dâng sự sống của các kitô hữu trong tương quan với việc phong chân phước và phong thánh. ...
Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân dịp Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi Lần Thứ 53
Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân dịp Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi Lần Thứ 53
/ 494 / Các văn kiện
Do đó, nhân dịp Ngày Thế giới lần thứ 53 cầu cho Ơn Gọi, tôi mời tất cả anh chị em cùng sư tư về cộng đoàn tông đồ, và biết ơn vì những đóng góp của cộng đoàn đối với hành trình ơi gọi của mỗi cá nhân. ...
Giáo huấn xã hội Công Giáo – đôi cánh tình yêu
Giáo huấn xã hội Công Giáo – đôi cánh tình yêu
/ 557 / Các văn kiện
GHXHCG bắt nguồn nơi Thánh Kinh, khởi đi từ sách Sáng thế, đặc biệt trong Tân Ước, và các văn kiện của các thánh Tông đồ. Ngay từ lúc đầu, nó đã là thành phần của Giáo huấn Giáo Hội, của quan niệm về con người và cuộc sống xã hội, và đặc biệt của luân lý xã hội, được xây dựng và phát triển dần dần tuỳ theo nhu cầu của các giai đoạn lịch sử. Gia ...