Cử hành Thánh Thể: Bài 36 - Lời chuyển cầu
Cử hành Thánh Thể: Bài 36 - Lời chuyển cầu
/ 28 / Phụng vụ
Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào sâu hiểu biết về kiến thức phụng vụ, Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và ...
Cử hành Thánh Thể: Bài 35 - Lời nguyện dâng tiến
Cử hành Thánh Thể: Bài 35 - Lời nguyện dâng tiến
/ 48 / Phụng vụ
Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào sâu hiểu biết về kiến thức phụng vụ, Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và ...
Cử hành Thánh Thể: Bài 34 - Yếu tố tưởng niệm
Cử hành Thánh Thể: Bài 34 - Yếu tố tưởng niệm
/ 39 / Phụng vụ
Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào sâu hiểu biết về kiến thức phụng vụ, Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và ...
Cử hành Thánh Thể: Bài 33 - Tường thuật thiết lập Bí tích Thánh Thể
Cử hành Thánh Thể: Bài 33 - Tường thuật thiết lập Bí tích Thánh Thể
/ 56 / Phụng vụ
Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào sâu hiểu biết về kiến thức phụng vụ, Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và ...
Cử hành Thánh Thể: Bài 32 - Kinh Khẩn Nài Chúa Thánh Thần
Cử hành Thánh Thể: Bài 32 - Kinh Khẩn Nài Chúa Thánh Thần
/ 69 / Phụng vụ
Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào sâu hiểu biết về kiến thức phụng vụ, Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và ...
Cử hành Thánh Thể: Bài 31 - Tung hô: Thánh! Thánh! Thánh!
Cử hành Thánh Thể: Bài 31 - Tung hô: Thánh! Thánh! Thánh!
/ 81 / Phụng vụ
Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào sâu hiểu biết về kiến thức phụng vụ, Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và ...
Cử hành Thánh Thể: Bài 30 - Kinh Tiền Tụng
Cử hành Thánh Thể: Bài 30 - Kinh Tiền Tụng
/ 70 / Phụng vụ
Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào sâu hiểu biết về kiến thức phụng vụ, Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và ...
Tại sao tháng Năm là “tháng Đức Mẹ”?
Tại sao tháng Năm là “tháng Đức Mẹ”?
/ 698 / Phụng vụ
Với những người Công Giáo, tháng Năm được biết tới như là “tháng Đức Mẹ”, một tháng đặc biệt trong năm với những thực hành đạo đức đặc biệt được diễn tả trong việc tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. ...
Cử hành Thánh Thể: Bài 29 - Đối đáp dẫn nhập vào Kinh nguyện Thánh Thể
Cử hành Thánh Thể: Bài 29 - Đối đáp dẫn nhập vào Kinh nguyện Thánh Thể
/ 107 / Phụng vụ
Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa. Để đào sâu hiểu biết về kiến thức phụng vụ, Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên soạn. ...
Cử hành Thánh Thể: Bài 28 - Chọn lựa Kinh nguyện Thánh Thể
Cử hành Thánh Thể: Bài 28 - Chọn lựa Kinh nguyện Thánh Thể
/ 91 / Phụng vụ
Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào sâu hiểu biết về kiến thức phụng vụ, Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và biên ...
Cử hành Thánh Thể: Bài 26 – Lời nguyện tiến lễ
Cử hành Thánh Thể: Bài 26 – Lời nguyện tiến lễ
/ 126 / Phụng vụ
Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào sâu hiểu biết về kiến thức phụng vụ, Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và ...
Cử hành Thánh Thể: Bài 25 – Lời mời và lời đáp trước lời nguyện tiến lễ
Cử hành Thánh Thể: Bài 25 – Lời mời và lời đáp trước lời nguyện tiến lễ
/ 187 / Phụng vụ
 Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào sâu hiểu biết về kiến thức phụng vụ, Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng ...
Alleluia có nghĩa là gì?
Alleluia có nghĩa là gì?
/ 366 / Phụng vụ
Alleluia là một thành ngữ gốc Do thái, ghép bởi hai từ “hallelu” (hãy ngợi khen, động từ hillel) và “jah” (Giavê, Thiên Chúa). Như vậy, alleluia có nghĩa là “hãy ngợi khen Chúa”. Nên biết là bản dịch Kinh thánh sang tiếng Hy-lạp và tiếng La-tinh đã để nguyên văn Do thái chứ không dịch nghĩa ( aineite ton Kyrion; laudate Dominum) ...
Ủy ban Phụng tự: Giải đáp về cử hành Thánh Lễ Vọng Phục Sinh
Ủy ban Phụng tự: Giải đáp về cử hành Thánh Lễ Vọng Phục Sinh
/ 163 / Phụng vụ
Câu hỏi: Vào chập tối ngày thứ Bảy Tuần Thánh, nhiều giáo xứ cử hành Thánh lễ Vọng Phục sinh thứ nhất dành cho thiếu nhi, và Thánh lễ Vọng Phục sinh thứ hai dành cho người lớn. Vậy, có được phép cử hành hai Thánh lễ Vọng Phục sinh ...
Tuần Thánh - Tam Nhật Vượt Qua là gì?
Tuần Thánh - Tam Nhật Vượt Qua là gì?
/ 226 / Phụng vụ
Từ chiều Thứ Năm Tuần Thánh đến Chúa Nhật Phục Sinh, các Kitô hữu cử hành mầu nhiệm trung tâm của đức tin của mình : cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô.   ...
Cử hành Thánh Thể: Bài 24 – Rửa tay
Cử hành Thánh Thể: Bài 24 – Rửa tay
/ 137 / Phụng vụ
Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương trình Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa gồm: (1) Thực hành mục vụ và (2) Kiến thức phụng vụ. Để đào sâu hiểu biết về kiến thức phụng vụ, Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu loạt bài về cử hành Thánh Thể do linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS tổng hợp và ...