Một chút chia sẻ về - Khóa học dành cho các nhà Đào tạo Đa Minh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
Một chút chia sẻ về - Khóa học dành cho các nhà Đào tạo Đa Minh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
/ 309 / Đa Minh thế giới
Hơn bao giờ hết, Dòng luôn đặt vai trò của việc đào tạo lên hàng đầu vì Hội dòng chỉ phát triển và tương lai của Hội dòng phụ thuộc vào việc đào tạo. ...
Đức Thánh Cha chủ sự Lễ Bế Mạc Năm Thánh kỷ niệm 800 năm thành lập DÒng Đa Minh
Đức Thánh Cha chủ sự Lễ Bế Mạc Năm Thánh kỷ niệm 800 năm thành lập DÒng Đa Minh
/ 148 / Đa Minh thế giới
ROMA. Lúc 4 giờ chiều thứ bẩy 21-1-2017, ĐTC đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma nhân dịp bế mạc năm kỷ niệm 800 năm ĐGH Onorio III phê chuẩn Dòng Đaminh. ...