Sứ vụ truyền giáo khởi sắc tại Cộng đoàn Mai Linh
Sứ vụ truyền giáo khởi sắc tại Cộng đoàn Mai Linh
/ 1057 / Cđ. Mai Linh
Cộng đoàn Mai Linh – một cộng đoàn truyền giáo, sứ vụ chính của chị em nơi này là sống và đồng hành với anh chị em dân tộc trong đời sống đức tin. Công việc phục vụ bao gồm nhiều sinh hoạt: dạy giáo lý Tân tòng cho nhiều lứa tuổi khác nhau, giúp ca đoàn, dạy chữ, dạy nhân bản, đặc biệt là “hiện diện và sống chứng tá” đức tin. Các chị em sinh hoạt ...
Ngẫm
Ngẫm
/ 867 / Cđ. Mai Linh
Ta mong ước điều tốt cho anh chị em và đợi chờ anh chị em từng ngày lớn lên trong đời sống đức tin cũng như trưởng thành trong nhân cách làm người con của Chúa. ...
Chỉ là " lùi" một chút thôi
Chỉ là
/ 893 / Cđ. Mai Linh
Một Chị Em trong Dòng Đa Minh Rosa Lima của chúng tôi phục vụ trên vùng truyền giáo Tây Nguyên. Chị lấy tên như Anh Chị Em chị đang sống. Những khắc khoải, mong mỏi, hoài vọng cho một Tin Mừng được đến và ở với Anh chị Em. Bài viết như là những ký sự dọc đường... ...