Nghèo để giàu - Tx Thánh Hạnh
Nghèo để giàu - Tx Thánh Hạnh
/ 1167 / Tx Ký Con
Người tu sĩ là người theo sát Chúa Giêsu, qua ba lời khấn: Vâng phục, khiết tịnh, khó nghèo. Thế nhưng, cách làm chứng rõ nhất của người tu sĩ có lẽ là đời sống khó nghèo, vì như Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đã nói: “Thế gian không thấy con vâng phục, thế gian  không thấy con khiết tịnh nhưng thế gian  sẽ dễ dàng nhận ra con là ...