Ban Tông đồ - tập huấn sử dụng máy tính trong công việc mục vụ
Ban Tông đồ - tập huấn sử dụng máy tính trong công việc mục vụ
/ 135 / Hoạt động khác
Vào dịp mừng lễ  tạ ơn khánh thành Lưu xá mới của Cộng đoàn Proh ngày 12/12/2020. Ban Tông đồ  đã  tổ chức 2 ngày  tập huấn  cho  quý  chị em  đang đảm nhận công tác Tông đồ tại các cộng đoàn của vùng Lâm Đồng  và Gia Lai, về lãnh vực sử dụng máy tính phục  vụ cho công việc chị em thực hiện. ...
Lớp ơn gọi tại Tu viện Mẹ Lên Trời - Lạc Lâm
Lớp ơn gọi tại Tu viện Mẹ Lên Trời - Lạc Lâm
/ 231 / Hoạt động khác
Mọi ơn gọi đều đến từ Thiên Chúa, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp qua việc đồng hành, linh hướng. Với tất cả tâm tình cũng như thao thức về ơn gọi của Hội dòng,Tu viện Mẹ Lên Trời Lạc Lâm đã mở lớp tìm hiểu ơn gọi với 30 em tham dự. ...