Thứ Tư tuần Bát Nhật Phục Sinh (2)
Thứ Tư tuần Bát Nhật Phục Sinh (2)
/ 690 / Lời Chúa - hàng ngày
Lời Chúa hôm nay thuật lại chuyện hai môn đệ trên hành trình về Emmaus. Hai ông đang chìm trong tăm tối, thất vọng, bế tắc, bởi vì Thầy mình đã chết và mọi sự đã khép lại. Hai ông quyết định về với ngày xưa như trước đây khi chưa gặp Thầy. Nhưng rồi, Chúa Phục Sinh đã đến đúng lúc, Ngài đã làm cho tình huống lật ngược lại. Hai ông đã đổi hướng ...
Thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh (2)
Thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh (2)
/ 454 / Lời Chúa - hàng ngày
Chắc hẳn không phải tình cờ mà Chúa Giêsu luôn chọn người nữ là người đầu tiên được “đón nhận Tin Mừng” và cũng là người đầu tiên đi “loan báo Tin Mừng”. Chắc hẳn Thiên Chúa nhận thấy ở nơi tính cách của người nữ - thụ tạo mà Chúa đã dựng nên, có đặc điểm nào đó nổi bật hỗ trợ cho việc “đón nhận” và “loan báo” Tin Mừng, nên Ngài đã dùng họ trong ...
24/04/19 Thứ Tư tuần Bát Nhật PS
24/04/19 Thứ Tư tuần Bát Nhật PS
/ 10 / Lời Chúa - hàng ngày
Những lúc ấy, bạn hãy nhớ rằng người Ki-tô hữu lúc nào cũng đi về hướng bình minh của sự phục sinh hy vọng, với sự nâng đỡ của cộng đoàn Thánh Thể. ...
23/04/19 Thứ Ba tuần Bát Nhật PS
23/04/19 Thứ Ba tuần Bát Nhật PS
/ 16 / Lời Chúa - hàng ngày
“Tôi đã thấy Chúa” cũng phải là nội dung Tin Mừng mà bạn muốn loan báo cho người chung quanh bạn hôm nay. ...
Thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh (1)
Thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh (1)
/ 240 / Lời Chúa - hàng ngày
Chắc hẳn không phải tình cờ mà Chúa Giêsu luôn chọn người nữ là người đầu tiên được “đón nhận Tin Mừng” và cũng là người đầu tiên đi “loan báo Tin Mừng”. Chắc hẳn Thiên Chúa nhận thấy ở nơi tính cách của người nữ - thụ tạo mà Chúa đã dựng nên, có đặc điểm nào đó nổi bật hỗ trợ cho việc “đón nhận” và “loan báo” Tin Mừng, nên Ngài đã dùng họ trong ...
HSTM - Chúa Nhật Phục Snh
HSTM - Chúa Nhật Phục Snh
/ 15 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Gio-an viết Tin Mừng nhằm mục đích “Để anh em tin rằng  Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người” (ga 20,31). Riêng đoạn Tin Mừng hôm nay, Gio-an cho thấy Đức Giê-su thực sự đã từ cõi chết sống lại như Người đã báo trước.   ...
Thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh (2)
Thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh (2)
/ 357 / Lời Chúa - hàng ngày
Căn bệnh “hối lộ” là căn bệnh đã có từ thời Chúa Giêsu cho đến mãi ngày hôm nay. Càng ngày người ta càng nhiễm căn bệnh ấy cách tinh vi hơn. Tuy nhiên, kết quả của việc “hối lộ sau biến cố Chúa phục sinh” đã đem lại gì, suy niệm Tin Mừng hôm nay sẽ cho chúng ta bài học sâu xa về điều ấy. ...
22/04/19 Thứ Hai tuần bát Nhật Phục Sinh
22/04/19 Thứ Hai tuần bát Nhật Phục Sinh
/ 21 / Lời Chúa - hàng ngày
“Việc phục sinh không chỉ quan trọng cho đức tin Ki-tô lịch sử; không có phục sinh, chẳng có Ki-tô giáo. Đó còn là giáo thuyết đưa Ki-tô giáo trổi vượt hơn các tôn giáo khác” (A. Rogers). ...
Thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh (1)
Thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh (1)
/ 193 / Lời Chúa - hàng ngày
Căn bệnh “hối lộ” là căn bệnh đã có từ thời Chúa Giêsu cho đến mãi ngày hôm nay. Càng ngày người ta càng nhiễm căn bệnh ấy cách tinh vi hơn. Tuy nhiên, kết quả của việc “hối lộ sau biến cố Chúa phục sinh” đã đem lại gì, suy niệm Tin Mừng hôm nay sẽ cho chúng ta bài học sâu xa về điều ấy. ...
Thứ Bảy tuần Thánh (2)
Thứ Bảy tuần Thánh (2)
/ 594 / Lời Chúa - hàng ngày
Hôm nay Ngày thứ ba của Tam Nhật Thánh, Giáo Hội tiếp tục mời gọi chúng ta chiêm ngắm,  đỉnh cao tuyệt đối của tình yêu thương mà Con Thiên Chúa dành cho loài người. ...
21/04/19 Chúa Nhật Phục Sinh năm C
21/04/19 Chúa Nhật Phục Sinh năm C
/ 28 / Lời Chúa - hàng ngày
Sự sám hối, hy sinh, khổ chế của Mùa Chay là để có thể cảm nếm được niềm vui của ngày Con Chúa phục sinh.   ...
Thứ Bảy tuần Thánh (1)
Thứ Bảy tuần Thánh (1)
/ 363 / Lời Chúa - hàng ngày
Hôm nay Ngày thứ ba của Tam Nhật Thánh, Giáo Hội tiếp tục mời gọi chúng ta chiêm ngắm,  đỉnh cao tuyệt đối của tình yêu thương mà Con Thiên Chúa dành cho loài người. ...
Thứ Sáu tuần Thánh (2)
Thứ Sáu tuần Thánh (2)
/ 1028 / Lời Chúa - hàng ngày
Hôm nay Ngày thứ hai của Tam Nhật Thánh, Giáo Hội tiếp tục mời gọi chúng ta chiêm ngắm, đỉnh cao tuyệt đối của tình yêu thương mà Con Thiên Chúa, dành cho con người. ...
20/04/19 Thứ Bảy Tuần Thánh
20/04/19 Thứ Bảy Tuần Thánh
/ 29 / Lời Chúa - hàng ngày
Nếu tâm hồn bạn vẫn còn khép kín trong bóng tối của tội lỗi, của ích kỷ, của tham - sân - si, Chúa mời gọi bạn hãy mở lòng mình ra để ánh sáng Phục Sinh soi chiếu và đổi mới bạn. ...
Thứ Sáu tuần Thánh (1)
Thứ Sáu tuần Thánh (1)
/ 355 / Lời Chúa - hàng ngày
Hôm nay Ngày thứ hai của Tam Nhật Thánh, Giáo Hội tiếp tục mời gọi chúng ta chiêm ngắm, đỉnh cao tuyệt đối của tình yêu thương mà Con Thiên Chúa, dành cho con người. ...
Thứ Năm tuần Thánh (Lễ tiệc ly) (1)
Thứ Năm tuần Thánh (Lễ tiệc ly) (1)
/ 275 / Lời Chúa - hàng ngày
Hôm nay bước vào Tam Nhật Thánh, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm, đỉnh cao tuyệt đối của tình thương yêu mà Con Thiên Chúa dành cho loài người. Khởi đầu của việc thể hiện đỉnh cao tuyệt đối trong yêu thương, là cử chỉ “muốn nên một” của Chúa Giêsu. ...