Thứ Hai tuần III Phục Sinh (thơ)
Thứ Hai tuần III Phục Sinh (thơ)
/ 754 / Lời Chúa - hàng ngày
Lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Gioan thuật lại hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta lưu ý về sự ngộ nhận trong hành trình theo Chúa, mà đám đông dân chúng đã mắc phải.   ...
Thứ Hai tuần III Phục Sinh
Thứ Hai tuần III Phục Sinh
/ 781 / Lời Chúa - hàng ngày
Lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Gioan thuật lại hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta lưu ý về sự ngộ nhận trong hành trình theo Chúa, mà đám đông dân chúng đã mắc phải.   ...
Chúa Nhật III Phục Sinh - B (thơ)
Chúa Nhật III Phục Sinh - B (thơ)
/ 78 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Khi ấy, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo : “Bình an cho anh em !” ...
Thứ Bảy tuần II Phục Sinh (thơ)
Thứ Bảy tuần II Phục Sinh (thơ)
/ 753 / Lời Chúa - hàng ngày
Ước gì trong đêm tối của tâm hồn, trong bão giông của cuộc đời. Chúng ta vững tin vào Chúa và đừng “hoảng sợ”. Hãy mong chờ Chúa, hãy sáng suốt để nhận ra Ngài, hãy lắng tai để nghe tiếng Ngài nói “Chính Thầy đây, đừng sợ” và hãy để cho Ngài bước lên thuyền đời của chúng ta, hãy dành cho Ngài một chỗ trong tin tưởng và phó thác. ...
Thứ Bảy tuần II Phục Sinh
Thứ Bảy tuần II Phục Sinh
/ 959 / Lời Chúa - hàng ngày
Ước gì trong đêm tối của tâm hồn, trong bão giông của cuộc đời. Chúng ta vững tin vào Chúa và đừng “hoảng sợ”. Hãy mong chờ Chúa, hãy sáng suốt để nhận ra Ngài, hãy lắng tai để nghe tiếng Ngài nói “Chính Thầy đây, đừng sợ” và hãy để cho Ngài bước lên thuyền đời của chúng ta, hãy dành cho Ngài một chỗ trong tin tưởng và phó thác. ...
HSTM- Chúa Nhật III Phục Sinh - B
HSTM- Chúa Nhật III Phục Sinh - B
/ 15 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Bài Tin Mừng của Thánh Lu-ca thuật lại sự kiện Đức Giê-su Phục Sinh hiện ra lần thứ ba với các tông đồ tại nhà Tiệc Ly. Trước hết, Người củng cố đức tin của các ông đang nhát sợ vì tưởng gặp ma, bằng cách cho họ xem tay chân của Người bằng xương thịt, và ăn uống trước mặt các ông. Sau đó, Người giúp ...
Cầu nguyện với Phúc Âm - thứ Bảy tuần II Phục Sinh
Cầu nguyện với Phúc Âm - thứ Bảy tuần II Phục Sinh
/ 35 / Cầu nguyện
Có Chúa là có bình an. Hãy giữ Chúa trong lòng, giữ Chúa trong gia đình…, để mỗi người, mỗi gia đình được an vui. ...
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh - B (Sr Thùy Dung)
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh - B (Sr Thùy Dung)
/ 46 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Niềm tin vào Đấng Phục sinh làm con người có bình an nội tâm, không những để vượt qua những gian khổ, hiểm nguy cuộc đời, nhưng còn là ân huệ, để nhờ đó được ...
Thứ Sáu tuần II Phục Sinh (thơ)
Thứ Sáu tuần II Phục Sinh (thơ)
/ 1016 / Lời Chúa - hàng ngày
Hoá bánh ra nhiều là phép lạ duy nhất được cả bốn sách Phúc Âm tường thuật, tất cả đều mang âm điệu Thánh Thể, nhưng mỗi thánh sử lại nhấn mạnh một nét riêng biệt. Đức Cố Hồng Y dường như đã gom nhiều những chi tiết có ý nghĩa của mỗi thánh sử, để gợi mở cho việc suy niệm qua phép lạ này.   ...
Thứ Sáu tuần II Phục Sinh
Thứ Sáu tuần II Phục Sinh
/ 1022 / Lời Chúa - hàng ngày
Hoá bánh ra nhiều là phép lạ duy nhất được cả bốn sách Phúc Âm tường thuật, tất cả đều mang âm điệu Thánh Thể, nhưng mỗi thánh sử lại nhấn mạnh một nét riêng biệt. Đức Cố Hồng Y dường như đã gom nhiều những chi tiết có ý nghĩa của mỗi thánh sử, để gợi mở cho việc suy niệm qua phép lạ này.   ...
Cầu nguyện với Phúc Âm - thứ Sáu tuần II Phục Sinh
Cầu nguyện với Phúc Âm - thứ Sáu tuần II Phục Sinh
/ 25 / Cầu nguyện
Để làm phép lạ hoá bánh ra nhiều nuôi sống trên năm ngàn người ăn no nê, Chúa Giêsu cần đến sự đóng góp nhỏ nhoi của con người. Ngài mời gọi ta góp phần của mình trong công cuộc cứu độ nhân loại. ...
Thứ Năm tuần II Phục Sinh (thơ)
Thứ Năm tuần II Phục Sinh (thơ)
/ 1023 / Lời Chúa - hàng ngày
Đoạn Tin Mừng hôm nay đề cập đến “chuyện dưới đất” và “chuyện trên trời” : Ðấng từ trên cao mà đến, thì ở trên mọi người ; kẻ từ đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Chúa Giêsu là Đấng từ trời đến, Ngài được Thiên Chúa sai đi, nên Ngài nói những lời của Thiên Chúa. ...
Thứ Năm tuần II Phục Sinh
Thứ Năm tuần II Phục Sinh
/ 947 / Lời Chúa - hàng ngày
Đoạn Tin Mừng hôm nay đề cập đến “chuyện dưới đất” và “chuyện trên trời” : Ðấng từ trên cao mà đến, thì ở trên mọi người ; kẻ từ đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Chúa Giêsu là Đấng từ trời đến, Ngài được Thiên Chúa sai đi, nên Ngài nói những lời của Thiên Chúa. ...
Cầu nguyện với Phúc Âm - thứ Năm tuần II Phục Sinh
Cầu nguyện với Phúc Âm - thứ Năm  tuần II Phục Sinh
/ 28 / Cầu nguyện
Tin hoặc không tin, điều ấy tuỳ thuộc tự do của con người. Nhưng kẻ tin vào Chúa Giêsu sẽ trở thành người bất tử, vì họ sống chính sự sống của Thiên Chúa.   ...
Thứ Tư tuần II Phục Sinh (thơ)
Thứ Tư tuần II Phục Sinh (thơ)
/ 774 / Lời Chúa - hàng ngày
Phúc Âm hôm nay vẫn tiếp tục kể lại cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô. Trình thuật càng về cuối của cuộc đối thoại thánh Gioan càng cho thấy nét nổi bật của việc so sánh - đối lập, khiến người nghe có cảm tưởng mình đang tiếp cận với những nghịch lý khó hiểu. ...
Thứ Tư tuần II Phục Sinh
Thứ Tư tuần II Phục Sinh
/ 663 / Lời Chúa - hàng ngày
Phúc Âm hôm nay vẫn tiếp tục kể lại cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô. Trình thuật càng về cuối của cuộc đối thoại thánh Gioan càng cho thấy nét nổi bật của việc so sánh - đối lập, khiến người nghe có cảm tưởng mình đang tiếp cận với những nghịch lý khó hiểu. ...