Ngày 26/01 - Lễ thánh Timôthê và thánh Titô
Ngày 26/01 - Lễ thánh Timôthê và thánh Titô
/ 826 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Đoạn Phúc Âm hôm nay, thánh Matthêu thuật lại những giây phút đầu tiên trong tiến trình ơn gọi làm tông đồ cho Chúa của mình. Dường như tất cả chúng ta đều có cảm nhận rằng, tiến trình ơn gọi của thánh Matthêu là một cuộc “cá độ phiêu lưu” giữa Chúa Giêsu là người chủ động gọi, thánh Matthêu người được gọi và chúng ta là những thành viên tham dự ...
Thứ Tư Tuần III thường niên (thơ)
Thứ Tư Tuần III thường niên (thơ)
/ 585 / Lời Chúa - hàng ngày
Người còn nói với các ông : “Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn ? ...
Ngày 26/01 - Lễ thánh Timôthê và thánh Titô (thơ)
Ngày 26/01 - Lễ thánh Timôthê và thánh Titô (thơ)
/ 818 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Đoạn Phúc Âm hôm nay, thánh Matthêu thuật lại những giây phút đầu tiên trong tiến trình ơn gọi làm tông đồ cho Chúa của mình. Dường như tất cả chúng ta đều có cảm nhận rằng, tiến trình ơn gọi của thánh Matthêu là một cuộc “cá độ phiêu lưu” giữa Chúa Giêsu là người chủ động gọi, thánh Matthêu người được gọi và chúng ta là những thành viên tham dự ...
Thứ Ba Tuần III thường niên (thơ)
Thứ Ba Tuần III thường niên (thơ)
/ 534 / Lời Chúa - hàng ngày
Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.  Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” ...
Thứ Ba Tuần III thường niên
Thứ Ba Tuần III thường niên
/ 548 / Lời Chúa - hàng ngày
Trong bối cảnh đối diện với hai nhóm người khác nhau về tương quan với Ngài, Chúa Giêsu đưa ra một điều lệ quan trọng để cho đám đông và tất cả những ai muốn đi vào trong tương quan mật thiết với Chúa như Mẹ và anh em. Chúa nói: Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. Như vậy, chỉ có một điều kiện duy nhất để ...
Ngày 25/01 - Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại (thơ)
Ngày 25/01 - Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại (thơ)
/ 915 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Mong ước của Chúa Giêsu phục sinh thật lớn lao. Ngài muốn mọi dân tộc đều phải được đón nhận Tin Mừng cứu độ. Ngài như muốn ôm cả thế giới và làm cho tất cả thọ tạo phải sống chiều kích cứu độ này. Ngài đã đem lửa đến trên mặt đất, và giờ đây Ngài muốn chúng ta tiếp tục làm cho ngọn lửa ấy bùng lên ...
Ngày 25/01 - Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại (SN)
Ngày 25/01 - Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại (SN)
/ 916 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Mong ước của Chúa Giêsu phục sinh thật lớn lao. Ngài muốn mọi dân tộc đều phải được đón nhận Tin Mừng cứu độ. Ngài như muốn ôm cả thế giới và làm cho tất cả thọ tạo phải sống chiều kích cứu độ này. Ngài đã đem lửa đến trên mặt đất, và giờ đây Ngài muốn chúng ta tiếp tục làm cho ngọn lửa ấy bùng lên ...
Thứ Hai Tuần III thường niên (thơ)
Thứ Hai Tuần III thường niên (thơ)
/ 362 / Lời Chúa - hàng ngày
Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. ...
Chúa Nhật III thường niên B - (thơ)
Chúa Nhật III thường niên B - (thơ)
/ 585 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Chúa chọn những môn đệ đầu tiên. Các ông đã bỏ nghề nghiệp, bỏ cả tình thân để theo Chúa. XIn cho các môn đệ Chúa cũng mau mắn từ bỏ như các Ngài. ...
Thứ Hai Tuần III thường niên
Thứ Hai Tuần III thường niên
/ 321 / Lời Chúa - hàng ngày
Lời Chúa hôm nay chỉ dẫn cho chúng ta một số yếu tố cần thiết trong cuộc sống, được coi như là kim chỉ nam giúp chúng ta sống tốt hơn trong một tập thể, liên đới với nhau trong một cộng đoàn, chơi chung với nhau trong cùng một nhóm, sinh hoạt với nhau trong xã hội, gắn kết với nhau trong Giáo hội thân mình của Chúa Kitô. ...
Chúa nhật Lời Chúa: Hoán cải là để cho Chúa giêsu dẫn ta đi
Chúa nhật Lời Chúa: Hoán cải là để cho Chúa giêsu dẫn ta đi
/ 15 / Cầu nguyện
Đức Thánh Cha Phanxicô gợi ý rằng chúng ta nên biến Chúa nhật này thành “Chúa nhật Lời Chúa”. Lời Chúa phải được công bố khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi, “Phải rao giảng Lời, lúc thuận cũng như lúc nghịch” (2Tm 4,1-2). Chúa muốn mọi người được hoán cải và được cứu độ. Tất cả chúng ta đều được sai đi làm sứ giả của tin mừng này, “Làm sao ...
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II TN - B (Sr Thùy Dung)
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II TN - B (Sr Thùy Dung)
/ 30 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Đây thực sự là một ơn gọi, ơn đó có sức mạnh và sự xác tín vững chắc để dù chưa biết Thầy là ai, các chú đã xác tín cách vững vàng: “là một ngôn sứ, là Con Thiên Chúa” mà có lẽ các vị đã được Gioan nói chăng? Nhưng có lẽ lời của Thầy có uy quyền tối cao và tính hữu hiệu tuyệt đối, để chỉ nghe là các chú tin và đi theo. ...
HSTM- Chúa Nhật III TN - B
HSTM- Chúa Nhật III TN - B
/ 41 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Đức Giê-su bắt đầu sứ mạng giảng đạo tại xứ Ga-li-lê mà nội dung được tóm gọn trong câu: “Thời kỳ đã mãn và Triều Đại của Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Người cũng gọi bốn môn đệ tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng là hai đôi anh em: Si-mon và An-rê, Gia-cô-bê và Gio-an. Các ...
Thứ Bảy Tuần II thường niên
Thứ Bảy Tuần II thường niên
/ 360 / Lời Chúa - hàng ngày
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về hai thái độ sống trái ngược nhau, một giúp xây dựng sự hiệp nhất và một làm phá đổ sự hiệp nhất. ...
Thứ Bảy tuần II Thường Niên (thơ)
Thứ Bảy tuần II Thường Niên (thơ)
/ 241 / Lời Chúa - hàng ngày
Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.   ...
Thứ Sáu Tuần II thường niên
Thứ Sáu Tuần II thường niên
/ 473 / Lời Chúa - hàng ngày
Lời Chúa trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, mời gọi chúng ta suy nghĩ về hai điều đó là tiến trình của một ơn gọi và thành phần những người được gọi. ...