Thứ Sáu tuần II Thường Niên (thơ)
Thứ Sáu tuần II Thường Niên (thơ)
/ 190 / Lời Chúa - hàng ngày
Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng. ...
Thứ Năm Tuần II thường niên (thơ)
Thứ Năm Tuần II thường niên (thơ)
/ 291 / Lời Chúa - hàng ngày
Từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. ...
Thứ Tư Tuần II thường niên (thơ)
Thứ Tư Tuần II thường niên (thơ)
/ 442 / Lời Chúa - hàng ngày
Rồi Người nói với họ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi ?”    ...
Thứ Ba Tuần II thường niên (thơ)
Thứ Ba Tuần II thường niên (thơ)
/ 314 / Lời Chúa - hàng ngày
“Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát.”    ...
Thứ Hai Tuần II thường niên (thơ)
Thứ Hai Tuần II thường niên (thơ)
/ 276 / Lời Chúa - hàng ngày
21Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 22Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới !” ...
Làm Chứng Cho Con Thiên Chúa (Lm. J.Trần Đình Khả)
Làm Chứng Cho Con Thiên Chúa (Lm. J.Trần Đình Khả)
/ 7 / Phút cầu nguyện
Chúng ta cầu nguyện để Giáo Hội có thêm nhiều người dám can đảm làm chứng cho nước trời thuộc mọi bậc sống, ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh. ...
Chúa Nhật II thường niên A - (thơ)
Chúa Nhật II thường niên A - (thơ)
/ 212 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Bài Tin mừng hôm nay, thánh Gioan Tiền Hô tuyên bố, “Tôi đã thấy va tôi làm chứng, chính Ngài là Con Thiên Chúa.” Sứ vụ của ngài là làm chứng về Đức Giê-su. Người làm chứng có nghĩa là người đó xác nhận sự thật trên căn bản cảm nghiệm được mắt thấy tai nghe. ...
HSTM Chúa Nhật II thường niên A
HSTM Chúa Nhật II thường niên A
/ 11 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Đây là lời chứng thứ hai của Gio-an Tẩy Giả về Đức Giê-su. Ông xác nhận Đức Giê-su là Con Chiên của Thiên Chúa, có sứ mệnh xóa bỏ tội trần gian. Người là Đấng mà Gio-anđược sai đến trước để dọn đường qua dấu chỉ Thánh Thần ngự xuống. Gio-an đã thấy Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giê-su khi làm phép rửa cho Người tại ...
Thứ Bảy tuần I Thường Niên (thơ)
Thứ Bảy tuần I Thường Niên (thơ)
/ 216 / Lời Chúa - hàng ngày
Ngài không chỉ biết rõ một người đang như thế nào, mà Ngài còn thấy được họ sẽ trở nên như thế nào. Ngài dám tin vào khả năng thay đổi bản chất, khả năng làm mới lại cuộc đời của con người tội lỗi. Ngài mạo hiểm tin rằng “ngựa này không bao giờ quen đường cũ” mà thẳng tiến trong ơn gọi theo Ngài. ...
Thứ Bảy tuần I Thường Niên
Thứ Bảy tuần I Thường Niên
/ 148 / Lời Chúa - hàng ngày
gài không chỉ biết rõ một người đang như thế nào, mà Ngài còn thấy được họ sẽ trở nên như thế nào. Ngài dám tin vào khả năng thay đổi bản chất, khả năng làm mới lại cuộc đời của con người tội lỗi. Ngài mạo hiểm tin rằng “ngựa này không bao giờ quen đường cũ” mà thẳng tiến trong ơn gọi theo Ngài. ...
Thứ Sáu tuần I Thường Niên (thơ)
Thứ Sáu tuần I Thường Niên (thơ)
/ 188 / Lời Chúa - hàng ngày
Ơn Thiên Chúa sẽ đến với con người ngang qua lòng tốt của con người dành cho nhau. Ơn Chúa cũng chỉ xảy ra khi con người biết cộng tác và làm tôn vinh Thiên Chúa. ...
Thứ Sáu tuần I Thường Niên
Thứ Sáu tuần I Thường Niên
/ 185 / Lời Chúa - hàng ngày
Ơn Thiên Chúa sẽ đến với con người ngang qua lòng tốt của con người dành cho nhau. Ơn Chúa cũng chỉ xảy ra khi con người biết cộng tác và làm tôn vinh Thiên Chúa. ...
Thứ Năm Tuần I thường niên (thơ)
Thứ Năm Tuần I thường niên (thơ)
/ 278 / Lời Chúa - hàng ngày
Người phong hủi đã chạm vào “lòng thương xót” bao la của Chúa và Chúa đã ra tay chữa anh. Điều này khiến chúng ta tự hỏi làm thế nào người phong hủi đã chạm được vào lòng thương xót của Chúa ? ...
Thứ Năm Tuần I thường niên
Thứ Năm Tuần I thường niên
/ 252 / Lời Chúa - hàng ngày
Người phong hủi đã chạm vào “lòng thương xót” bao la của Chúa và Chúa đã ra tay chữa anh. Điều này khiến chúng ta tự hỏi làm thế nào người phong hủi đã chạm được vào lòng thương xót của Chúa ? ...
Thứ Tư Tuần I thường niên (thơ)
Thứ Tư Tuần I thường niên (thơ)
/ 398 / Lời Chúa - hàng ngày
Bài Tin Mừng hôm nay chia thành ba đoạn với ba khoảng thời gian riêng biệt, kể về công việc hoạt động trong ngày của Chúa Giêsu. ...
Thứ Tư Tuần I thường niên
Thứ Tư Tuần I thường niên
/ 325 / Lời Chúa - hàng ngày
Bài Tin Mừng hôm nay chia thành ba đoạn với ba khoảng thời gian riêng biệt, kể về công việc hoạt động trong ngày của Chúa Giêsu. ...