Thứ Ba tuần XXVI thường niên (thơ)
Thứ Ba tuần XXVI thường niên (thơ)
/ 907 / Lời Chúa - hàng ngày
Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn ...
Thứ Hai tuần XXVI thường niên (thơ)
Thứ Hai tuần XXVI thường niên (thơ)
/ 898 / Lời Chúa - hàng ngày
Tin Mừng hôm nay thánh Luca thuật lại việc các môn đệ “suy nghĩ và tự hỏi xem ai là người lớn nhất”. “Chúa Giêsu biết điều các ông đang suy nghĩ trong lòng” Ngài liền ứng dụng ngay một tình huống cụ thể để dạy dỗ các ông. ...
Thứ Hai tuần XXVI thường niên
Thứ Hai tuần XXVI thường niên
/ 850 / Lời Chúa - hàng ngày
Tin Mừng hôm nay thánh Luca thuật lại việc các môn đệ “suy nghĩ và tự hỏi xem ai là người lớn nhất”. “Chúa Giêsu biết điều các ông đang suy nghĩ trong lòng” Ngài liền ứng dụng ngay một tình huống cụ thể để dạy dỗ các ông. ...
Chúa Nhật XXVI Thường Niên B (thơ)
Chúa Nhật XXVI Thường Niên B (thơ)
/ 112 / Lời Chúa - Chúa Nhật
“Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một tay mà được vào cõi sống ...
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 26 TN - B (Sr Thùy Dung)
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 26 TN - B (Sr Thùy Dung)
/ 71 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Hôm nay Đức Giêsu nói gì về thiên đàng và hỏa ngục và ai bị hay được vào đó? Vào thiên đàng rất dễ, chỉ cần cho người nhỏ bé, yếu thế chén nước lã vì tình yêu, vì danh Chúa đã được vào thiên đàng rồi ! Chén nướ ...
HSTM Chúa Nhật XVI - B
HSTM  Chúa Nhật XVI - B
/ 26 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Tin Mừng hôm nay trình bày lời Đức Giê-su giáo huấn các môn đệ. Sau khi dạy các môn đệ loại bỏ thói ganh tị, Người nêu ra nguyên tắc ứng xử: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Người hứa ban thưởng cho những ai sẵn sàng tiếp đón các môn đệ. Người cũng đe phạt những ai làm cớ vấp ngã cho các ông. Người còn dạy phải chọn hạnh phúc Nước ...
Thứ Bảy tuần XXV thường niên (thơ)
Thứ Bảy tuần XXV thường niên (thơ)
/ 627 / Lời Chúa - hàng ngày
Nội dung của bài Tin Mừng hôm nay là lời tiên báo về cuộc Thương Khó lần thứ hai của Chúa Giêsu. Bài này nằm ngay sau chuyện Đức Giêsu trừ quỷ cho một bé trai. Quyền năng trừ quỷ của Ngài làm mọi người kinh ngạc, bỡ ngỡ. Cũng như quyền năng của Ngài được thi thố trên những người đau ốm bệnh tật và ngay cả cái chết của con người đã khiến các môn đệ ...
Thứ Bảy tuần XXV thường niên
Thứ Bảy tuần XXV thường niên
/ 638 / Lời Chúa - hàng ngày
Nội dung của bài Tin Mừng hôm nay là lời tiên báo về cuộc Thương Khó lần thứ hai của Chúa Giêsu. Bài này nằm ngay sau chuyện Đức Giêsu trừ quỷ cho một bé trai. Quyền năng trừ quỷ của Ngài làm mọi người kinh ngạc, bỡ ngỡ. Cũng như quyền năng của Ngài được thi thố trên những người đau ốm bệnh tật và ngay cả cái chết của con người đã khiến các môn đệ ...
Thứ Sáu tuần XXV thường niên (thơ)
Thứ Sáu tuần XXV thường niên (thơ)
/ 747 / Lời Chúa - hàng ngày
Trong Tin Mừng mỗi khi trình bày việc Chúa Giêsu đi cầu nguyện một mình thì thường là sau đó, Chúa có những quyết định quan trọng cho sứ vụ cứu thế của Ngài. Trước khi Chúa Giêsu gọi các môn đệ theo Ngài, Ngài cũng lên núi và cầu nguyện suốt đêm. Tin Mừng hôm nay, cũng trình bày việc Chúa Giêsu đi cầu nguyện một mình trước khi Ngài đặt câu hỏi cho ...
Thứ Sáu tuần XXV thường niên
Thứ Sáu tuần XXV thường niên
/ 624 / Lời Chúa - hàng ngày
Trong Tin Mừng mỗi khi trình bày việc Chúa Giêsu đi cầu nguyện một mình thì thường là sau đó, Chúa có những quyết định quan trọng cho sứ vụ cứu thế của Ngài. Trước khi Chúa Giêsu gọi các môn đệ theo Ngài, Ngài cũng lên núi và cầu nguyện suốt đêm. Tin Mừng hôm nay, cũng trình bày việc Chúa Giêsu đi cầu nguyện một mình trước khi Ngài đặt câu hỏi cho ...
Thứ Năm tuần XXV thường niên (thơ)
Thứ Năm tuần XXV thường niên (thơ)
/ 739 / Lời Chúa - hàng ngày
Sau những lời rao giảng đầy uy quyền và các phép lạ Chúa Giêsu làm trên những kẻ tật nguyện, Ngài đã trở nên nổi tiếng khắp cả vùng Galilê. Tiếng đồn về Ngài lan rộng, và dân chúng đang mong chờ ở Ngài làm một cuộc cách mạng, giải phóng cho dân tộc khỏi sự cai trị của người Rôma. Điều đó hẳn đã đến tai của Hêrôđê (c.7), vị tiểu vương đang cai quản ...
Thứ Năm tuần XXV thường niên
Thứ Năm tuần XXV thường niên
/ 736 / Lời Chúa - hàng ngày
Sau những lời rao giảng đầy uy quyền và các phép lạ Chúa Giêsu làm trên những kẻ tật nguyện, Ngài đã trở nên nổi tiếng khắp cả vùng Galilê. Tiếng đồn về Ngài lan rộng, và dân chúng đang mong chờ ở Ngài làm một cuộc cách mạng, giải phóng cho dân tộc khỏi sự cai trị của người Rôma. Điều đó hẳn đã đến tai của Hêrôđê (c.7), vị tiểu vương đang cai quản ...
Thứ Tư tuần XXV thường niên (thơ)
Thứ Tư tuần XXV thường niên (thơ)
/ 899 / Lời Chúa - hàng ngày
“Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi. ...
Tết Trung thu - cầu cho các em Thiếu nhi (thơ)
Tết Trung thu - cầu cho các em Thiếu nhi (thơ)
/ 24 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy họ. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được ...
Lễ Thánh Matthêu Tông Đồ (thơ)
Lễ Thánh Matthêu Tông Đồ (thơ)
/ 741 / Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt
Cuộc cá độ hôm nay Matthêu đã mất gì và anh đã tìm được gì ? Có thể về mặt vật chất Matthêu thua độ, nhưng về phần phúc nước trời về việc làm vinh danh Chúa anh lại được lợi trăm phần trăm. ...
Thứ Ba tuần XXV thường niên (thơ)
Thứ Ba tuần XXV thường niên (thơ)
/ 888 / Lời Chúa - hàng ngày
Trong bối cảnh đối diện với hai nhóm người khác nhau về tương quan với Ngài, Chúa Giêsu đưa ra một điều lệ quan trọng để cho đám đông và tất cả những ai muốn đi vào trong tương quan mật thiết với Chúa như Mẹ và anh em, Chúa nói : “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” Như vậy, chỉ có một điều kiện duy ...