Thứ Sáu tuần IX thường niên (thơ)
Thứ Sáu tuần IX thường niên (thơ)
/ 485 / Lời Chúa - hàng ngày
Bài tin Mừng hôm nay ta được thấy hai hình ảnh trái ngược: Các Kinh Sư giả hình và lòng chân thành của bà Góa. ...
Thứ Năm tuần IX thường niên
Thứ Năm tuần IX thường niên
/ 682 / Lời Chúa - hàng ngày
Hôm nay một kinh sư đến hỏi Chúa Giêsu về một vấn đề vốn được bàn cãi rất nhiều trong giới kinh sư  : "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?" Để trả lời cho câu hỏi này, Chúa Giêsu đã nhập chung hai điều răn quan trọng nhất của Do Thái giáo - một dành cho Thiên Chúa và một dành cho con người lại với nhau. Đây là một việc làm ...
Thứ Năm tuần IX thường niên (thơ)
Thứ Năm tuần IX thường niên (thơ)
/ 703 / Lời Chúa - hàng ngày
Hôm nay một kinh sư đến hỏi Chúa Giêsu về một vấn đề vốn được bàn cãi rất nhiều trong giới kinh sư  : "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?" Để trả lời cho câu hỏi này, Chúa Giêsu đã nhập chung hai điều răn quan trọng nhất của Do Thái giáo - một dành cho Thiên Chúa và một dành cho con người lại với nhau. Đây là một việc làm ...
Thứ Tư tuần IX thường niên
Thứ Tư tuần IX thường niên
/ 655 / Lời Chúa - hàng ngày
Hai quan điểm sống của hai nền văn hóa cổ đại này đã được phản ánh ngay trong Tin Mừng hôm nay: người thuộc nhóm Xađốc chủ trương không có sự sống lại. Còn Chúa Giêsu thì dạy mọi người về cách sống công chính ở đời này để đáng được hưởng hạnh phúc đời sau. ...
Thứ Tư tuần IX thường niên (thơ)
Thứ Tư tuần IX thường niên (thơ)
/ 680 / Lời Chúa - hàng ngày
Hai quan điểm sống của hai nền văn hóa cổ đại này đã được phản ánh ngay trong Tin Mừng hôm nay: người thuộc nhóm Xađốc chủ trương không có sự sống lại. Còn Chúa Giêsu thì dạy mọi người về cách sống công chính ở đời này để đáng được hưởng hạnh phúc đời sau. ...
Thứ Ba tuần IX thường niên (thơ)
Thứ Ba tuần IX thường niên (thơ)
/ 920 / Lời Chúa - hàng ngày
Phẩm chất của Thầy GIÊSU là phẩm chất thật, cho dù mấy kẻ đối nghịch có ý nói rước nói nịnh không thật. Phẩm chất “chân thật” và luôn dõi theo “đường lối của Thiên Chúa” khiến Chúa Giêsu luôn giảng dạy và đòi buộc mọi người nên giống Ngài. Vì thế những người chống đối dù có tìm cách nói nịnh để gài bẫy Ngài đến đâu đi nữa, Ngài vẫn không vị nể. ...
Thứ Ba tuần IX thường niên
Thứ Ba tuần IX thường niên
/ 907 / Lời Chúa - hàng ngày
Phẩm chất của Thầy GIÊSU là phẩm chất thật, cho dù mấy kẻ đối nghịch có ý nói rước nói nịnh không thật. Phẩm chất “chân thật” và luôn dõi theo “đường lối của Thiên Chúa” khiến Chúa Giêsu luôn giảng dạy và đòi buộc mọi người nên giống Ngài. Vì thế những người chống đối dù có tìm cách nói nịnh để gài bẫy Ngài đến đâu đi nữa, Ngài vẫn không vị nể. ...
Thứ Hai tuần IX thường niên - (thơ)
Thứ Hai tuần IX thường niên - (thơ)
/ 539 / Lời Chúa - hàng ngày
Trong suốt cuộc đời rao giảng công khai, Chúa Giêsu đã dùng rất nhiều dụ ngôn. Đây là một trong những phương pháp mà Chúa Giêsu sử dụng để giảng dạy dân chúng. Là ông thầy kể chuyện tuyệt vời, Ngài có biệt tài lôi cuốn thính giả và đưa họ vào chính câu chuyện. Thường mỗi dụ ngôn Chúa Giêsu dẫn người nghe đến một điểm giáo lý mà Ngài muốn dạy. Về ...
Thứ Hai tuần IX thường niên
Thứ Hai tuần IX thường niên
/ 551 / Lời Chúa - hàng ngày
Trong suốt cuộc đời rao giảng công khai, Chúa Giêsu đã dùng rất nhiều dụ ngôn. Đây là một trong những phương pháp mà Chúa Giêsu sử dụng để giảng dạy dân chúng. Là ông thầy kể chuyện tuyệt vời, Ngài có biệt tài lôi cuốn thính giả và đưa họ vào chính câu chuyện. Thường mỗi dụ ngôn Chúa Giêsu dẫn người nghe đến một điểm giáo lý mà Ngài muốn dạy. Về ...
HSTM-Chúa Nhật lễ Hiện Xuống - A
HSTM-Chúa Nhật lễ Hiện Xuống - A
/ 77 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Sau khi sống lại, Chúa Giê-su đã hiện ra nhiều lần để chứng minh cho các môn đệ thấy Người đã thực sự từ cõi chết sống lại. Nhưng lần này trước khi về trời, Đức Giê-su hiện ra lần cuối với Nhóm Mười Một trên một ngọn núi tại miền Ga-li-lê. Người không còn chứng minh Người đã sống lại như các lần trước, ...
Chúa Nhật lễ Hiện Xuống - A (thơ)
Chúa Nhật lễ Hiện Xuống - A (thơ)
/ 142 / Lời Chúa - Chúa Nhật
Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. ...
Thứ Bảy tuần VII Phục Sinh (thơ)
Thứ Bảy tuần VII Phục Sinh (thơ)
/ 602 / Lời Chúa - hàng ngày
Ông này là “người đã nghiêng mình vào ngực Chúa Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi..” Điều này cho thấy ông có tương quan thiết thân với Chúa, dám tựa vào Chúa, dám có những cử chỉ thân thiện với Chúa, dám hỏi Chúa về những điều mình và những người khác chưa biết hoặc chưa hiểu. ...
Thứ Bảy tuần VII Phục Sinh
Thứ Bảy tuần VII Phục Sinh
/ 662 / Lời Chúa - hàng ngày
Ông này là “người đã nghiêng mình vào ngực Chúa Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi..” Điều này cho thấy ông có tương quan thiết thân với Chúa, dám tựa vào Chúa, dám có những cử chỉ thân thiện với Chúa, dám hỏi Chúa về những điều mình và những người khác chưa biết hoặc chưa hiểu. ...
Thứ Sáu tuần VII Phục Sinh (thơ)
Thứ Sáu tuần VII Phục Sinh (thơ)
/ 959 / Lời Chúa - hàng ngày
Đoạn Tin Mừng hôm nay là cuộc đối thoại thân mật giữa Thầy Giêsu và người học trò thủ lãnh Phêrô. Sau những ngày tháng sống và hoạt động với nhau, Chúa Giêsu hiểu Phêrô và Phêrô cũng hiểu Chúa hơn. Vì thế mà trong ít phút ngắn ngủi đã ba lần Chúa hỏi Phêrô về tình yêu của ông dành cho Ngài, để rồi liền ngay sau đó Ngài trao sứ mạng cho ông. ...
Thứ Sáu tuần VII Phục Sinh
Thứ Sáu tuần VII Phục Sinh
/ 854 / Lời Chúa - hàng ngày
Đoạn Tin Mừng hôm nay là cuộc đối thoại thân mật giữa Thầy Giêsu và người học trò thủ lãnh Phêrô. Sau những ngày tháng sống và hoạt động với nhau, Chúa Giêsu hiểu Phêrô và Phêrô cũng hiểu Chúa hơn. Vì thế mà trong ít phút ngắn ngủi đã ba lần Chúa hỏi Phêrô về tình yêu của ông dành cho Ngài, để rồi liền ngay sau đó Ngài trao sứ mạng cho ông. ...
Thứ Năm tuần VII Phục Sinh (thơ)
Thứ Năm tuần VII Phục Sinh (thơ)
/ 829 / Lời Chúa - hàng ngày
Bài Tin Mừng hôm nay là phần cuối Lời Nguyện Hiến Tế của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không chỉ cầu nguyện cho các môn đệ đang hiện diện nơi bàn tiệc ly vào chiều thứ Năm Tuần Thánh, nhưng là cho tất cả chúng ta, những người tin nhờ nghe lời giảng của các môn đệ. ...