Lưu xá sinh viên
Lưu xá sinh viên
/ 781 / Sinh viên
Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang trở thành xu thế tất yếu của nhân loại, Việt Nam là một trong những nước hiện nay chịu tác động không nhỏ về mọi lãnh vực đời sống, từ kinh tế chính trị cho đến văn hóa xã hội. Nhiều cơ hội và thách thức trong tiến trình hội nhập thế giới là những bài toán nan giải cho Việt Nam. Một hệ quả dễ nhận thấy của những ...