Karaoke THÁNH CA
Tác giả Sr.Clara Chu Linh Tác giả Sr.Maria Kim Loan
 1. 25 Năm Chuỗi Ngày Hồng Ân
 2. 25 Năm Chuỗi Ngày Hồng Ân - (Beat)
 3. 25 Năm Hồng ân
 4. 25 Năm Hồng Ân - Beat
 5. Bài Ca Dâng Mẹ - Diệu Hiền
 6. Bài Ca Dâng Mẹ - Diệu Hiền - Beat
 7. Cảm Tạ Hồng Ân Linh Mục 2
 8. Cảm Tạ Hồng Ân Linh Mục 2 - Beat
 9. Chúa Biết Con Yêu Mến
 10. Chúa Biết Con Yêu Mến - Beat
 11. Chúa Là Tất Cả
 12. Chúa Là Tất Cả - Beat
 13. Chúa Phải Lớn Lên
 14. Chúa Phải Lớn Lên - Beat
 15. Chuỗi Ngọc Ngân Vang
 16. Chuỗi Ngọc Ngân Vang – Beat
 17. Con Đây Có Là Chi
 18. Con Đây Có Là Chi - Beat
 19. Con Là Linh Mục Đời Đời
 20. Con Là Linh Mục Đời Đời - Beat
 21. Đa Minh Ngọn Đuốc Tin Mừng
 22. Đa Minh Ngọn Đuốc Tin Mừng - Beat
 23. Dâng Hoa năm Sắc
 24. Dâng Hoa năm Sắc beat
 25. Đường Tình Yêu
 26. Đường Tình Yêu - Beat
 27. Hát Mừng Thánh Vinh Sơn
 28. Hát Mừng Thánh Vinh Sơn - Beat
 29. Hãy Có Lòng Thương Xót
 30. Hãy Có Lòng Thương Xót - Beat
 31. Hoa Dâng Nhiệm Lạ
 32. Hoa Dâng Nhiệm Lạ - Beat
 33. Hương Dâng Hôm Nay
 34. Hương Dâng Hôm Nay - Beat
 35. Maria Mẹ Nhân Loại
 36. Maria Mẹ Nhân Loại - Beat
 37. Ngàn Hoa Dâng Tiến
 38. Ngàn Hoa Dâng Tiến - Beat
 39. Nguồn Suối Yêu Thương
 40. Nguồn Suối Yêu Thương - Beat
 41. Rosa Đóa Hoa Tình Yêu
 42. Rosa Đóa Hoa Tình Yêu - Beat
 43. Theo Bước Cha Đa Minh
 44. Theo Bước Cha Đa Minh - Beat
 45. Tình Yêu Mang Tên Giêsu
 46. Tình Yêu Mang Tên Giêsu - Beat
 47. Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa
 48. Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa - Beat
 49. Trái Tim Yêu Thương
 50. Trái Tim Yêu Thương - Beat
 51. Xin Dâng Lên Mẹ
 52. Xin Dâng Lên Mẹ - Beat
 53. Hãy Ở Lại Trong Thầy
 54. Hãy Ở Lại Trong Thầy - Beat
 55. Xuân Hội Ngộ
 56. Xuân Dâng Hiến
 
 1. Chúa Dẫn Đưa
 2. Chúa Dẫn Đưa – Beat
 3. Chung Lời Tri Ân
 4. Chung Lời Tri Ân – Beat
 5. Có Chúa Đồng Hành
 6. Có Chúa Đồng Hành – Beat
 7. Con Nay Thuộc Về Chúa
 8. Con Nay Thuộc Về Chúa – Beat
 9. Hạnh Phúc Có Chúa
 10. Hạnh Phúc Có Chúa – Beat
 11. Không Bao Giờ Quên
 12. Không Bao Giờ Quên - Beat
 13. Khúc Hát Tri Ân
 14. Khúc Hát Tri Ân – Beat
 15. Lời Kinh Hòa Bình (K.Loan)
 16. Lời Kinh Hòa Bình (K.Loan) – Beat   
 17. Lời Tri Ân
 18. Lời Tri Ân – Beat
 19. Nào Muôn Dân
 20. Nào Muôn Dân – Beat
 21. Nào Ta Hãy Đến
 22. Nào Ta Hãy Đến - Beat       
 23. Nguyện Chúa Trời
 24. Nguyện Chúa Trời – Beat
 25. Trọn Đời Con
 26. Trọn Đời Con – Beat
 27. Từ Độ Thanh Xuân
 28. Từ Độ Thanh Xuân – Beat
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49.  
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  
 54.