YẾU TỐ NỀN TẢNG

 
DANH HIỆU
“Hội dòng Chị Em Đa Minh Thánh Rosa Thành Lima”[1] 
thường được gọi là “Hội dòng Đa Minh Rosa Lima”.

Hội dòng nhận thánh Rosa thành Lima là Bổn mạng, kính ngày 23/8.
 
TÍNH CHẤT
Hội dòng Đa Minh Rosa Lima là Dòng địa phận.[2] 
Các thành viên tuyên giữ ba lời khuyên Phúc Âm với lời khấn công:
khiết tịnh, khó nghèo và tuân phục theo Tu luật Thánh Augustinô và luật Dòng.
 
ĐOÀN SỦNG
Contemplari et contemplata aliis tradere[3] nghĩa là
“Chiêm niệm và chia sẻ cho người khác những điều mình đã chiêm niệm”.
 
TÔN CHỈ
“Nói với Chúa và nói về Chúa”.
 
MỤC ĐÍCH[4]
 
YẾU TỐ CHÍNH CỦA DÒNG[5] 
Sống đời sống cộng đoàn.
Tuyên giữ ba lời khuyên Phúc Âm.
Sốt sắng cử hành phụng vụ cộng đoàn.
Chuyên chăm học hành.
Tuân giữ kỷ luật.
Thi hành sứ vụ.
 
TƯƠNG QUAN VỚI GIA ĐÌNH ĐA MINH
  • Hội dòng được gia nhập vào gia đình Đa Minh thế giới, hiệp thông với Anh Em Giảng Thuyết, Chị Em Đa Minh, các thành viên Tu hội đời và các Huynh đoàn Giáo Dân Đa Minh, trong lời cầu nguyện và cộng tác trong việc đào tạo cũng như trong việc loan báo Tin Mừng.
  • Hội dòng liên kết với các dòng nữ Đa Minh Việt Nam từ lúc mới thành lập năm 1973.

KHI TA KHẤN
(m
ời bấm vào đây để đọc)

 
 

[1] x. Sắc lệnh Thành lập Dòng ngày 01/01/1973.                                                              
[2] x. Sắc lệnh Thành lập Dòng ngày 01/01/1973.
[3] x. HPAE §III, 1.
[4] x. Sắc lệnh Thành lập Dòng ngày 01/01/1973.
[5] x. HPAE §I §IV.