LỜI KINH và Ý NGHĨA
DẠY GIÁO LÝ qua CÁC LỜI KINH

Sr.Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy (chủ biên)
Sr.Maria Phan và Br.Phêrô Canisiô HoàngLời giới thiệu
 

KINH ĐỌC THƯỜNG NGÀY

 1. Lời hát Ha-lê-lu-ia
 2. Dấu Thánh giá (1).
 3. Dấu Thánh giá (2).
 4. Kinh Vì dấu.
 5. Kinh Truyền tin.
 6. Kinh Nữ Vương thiên đàng.
 7. Kinh Đức Chúa Thánh Thần.
 8. Kinh Sấp mình.
 9. Kinh Sáng danh.
 10. Kinh Thờ lạy.
 11. Kinh Đội ơn.
 12. Kinh Tin.
 13. Kinh Cậy.
 14. Kinh Mến.
    15. Kinh Lạy Cha
 1. Kinh Kính Mừng (1).
 2. Kinh Kính Mừng (2).
    18. Kinh Tin Kính  
 1. Kinh Thú nhận.
 2. Kinh Ăn năn tội.
 3. Kinh Phù hộ.
 4. Kinh Sáng soi.
 5. Kinh Thánh Thiên Thần Bản Mệnh.
 6. Kinh cầu cùng Thiên Thần Bản Mệnh.
 7. Kinh Lạy Nữ Vương.
 8. Kinh Lạy Thánh Mẫu.
 9. Kinh Bởi trời.
 10. Kinh Ông Thánh Giuse bầu cử
 11. Kinh nguyện cầu thánh Giuse
 12. Kinh khấn thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn
 13. Lạy ông thánh Giuse là cha nuôi
 14. Kinh Cám ơn.
 15. Kinh Trông cậy.
 16. Các Lời Nguyện vắn tắt
 17. Kinh Trước khi xét mình.
 18. Kinh Hãy nhớ.
 19. Kinh Phó dâng.
 20. Kinh Dâng Ngày
 21. Kinh Dâng Đêm
 22. Kinh Xin Ân Xá
 23. Kinh Xin Lòng Mến
 24. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

KINH ĐỌC CHÚA NHẬT và LỄ TRỌNG

 1. Kinh Nghĩa đức tin.
 2. Kinh Mười điều răn.
 3. Kinh Các điều răn của Hội thánh
  Kinh Các điều răn Hội Thánh - Rước mình Thánh trong mùa Phục Sinh

 4. Kinh Bảy Phép Bí tích.
 5. Kinh Mười bốn mối.
 6. Kinh Cải tội bảy mối.
 7. Kinh Phúc thật tám mối.

CÁC KINH CẦU

 1. Kinh Cầu Tên Rất Thánh Đức Chúa Giêsu
 2. Kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu
 1. Kinh Cầu Chịu Nạn (1)
 2. Kinh Cầu chịu nạn (2)
 3. Kinh Cầu Đức Bà
 4. Kinh Cầu Trái Tim Rất Thánh Đức Bà
 5. Kinh Cầu ông Thánh Giuse
 6. Kinh Cầu các Thánh
 7. Kinh Cầu Thánh Rosa
   

 8. Ngắm Bảy sự thương khó Đức Mẹ

 1.  Kinh Ngắm Đàng Thánh Giá 
 2. Đi Đàng Thánh Giá Chúa cùng với các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 3. Kinh Cầu cho các linh hồn
CÁC MẦU NHIỆM KINH MÂN CÔI

Kinh Mân côi – kinh của tình yêu - trẻ thơ
Kinh Mân côi – mầu nhiệm cuộc đời
Kinh Mân côi – lời kinh của gia đình
Kinh Mân côi – lời kinh loan báo Tin Mừng
Kinh Mân côi – bằng Thi Ca

 

KINH ĐỌC TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

 1. Kinh cầu cùng Thiên Chúa Ba Ngôi
 2. Kinh Chúa Giêsu - vua vũ trụ
 3. Kinh Kính Thánh Giá
 4. Kinh thờ lạy Mình và Máu Cực Thánh Chúa Giêsu
 5. Kinh thờ lạy Chúa Giêsu ngự trong Phép Mình Thánh
 6. Kinh xin ơn chịu lễ hàng ngày
 7. Kinh Lạy Thánh Gia
 8. Kinh Thánh Gia
 9. Kinh dâng gia đình
 10. Kinh Đức Maria nữ vương
 11. Kinh dâng mình cho Đức Mẹ
 12. Kinh đền tạ Trái tim Mẹ
 13. Kinh dâng gia đình cho Trái tim Mẹ
 14. Kinh dâng mọi người Việt Nam cho Đức Mẹ
 15. Kinh nhờ Mẹ đền tạ Chúa
 16. Kinh xin ơn chết lành
 17. Kinh cầu cho những người hấp hối chết lành
 18. Kinh lạy Chúa, Chúa định cho con
 19. Kinh xin Đức Mẹ ban ơn chết lành
 20. Kinh cầu xin cho được chết lành
 21. Kinh lạy Rất Thánh Đức Bà - Mẹ Đức Chúa Trời
 22. Kinh dâng nhà và dâng mình
 23. Kinh xin bình yên
 24. Kinh cầu xin hòa bình